Sakset/Fra hofta

1. Jeg bodde noen måneder i Israel. En eldre jøde spurte meg hvor mange muslimer det var i Norge. Jeg ga ham antallet, og han svarte, «Dere bør følge med. De vil bli mange flere. Dere må lære å forstå muslimsk mentalitet, og særlig arabisk». Helt rolig, ingen opphisselse eller –ismer eller hat. Bare – lær og forstå.

 

2. Den libanesiske pastor Habib Nader er mer direkte (avisen Dagen 13.6.2012): «Selvfølgelig vil muslimene ta over verden. Det vil kristne også, for vi er misjonerende religioner. Problemet er at muslimer prøver å spre troen, ikke ved å forkynne, men ved å ta større plass i samfunnet, og i enkelte tilfelle terrorangrep.» Nader bor i Libanon, der religion og politikk er sammenfiltret overalt, og ser samme mekanisme på begge sider: «Det er slik det fungerer, enten man er kristen eller muslim».

Han mener dette oppstår når ulike kulturer skal leve sammen.

«Det er ikke rart nordmenn føler at kulturen deres er truet,» sier han, og legger ikke skjul på at dette har vært en utfordring for hjemlandet hans. Muslimer har infiltrert samfunnet, og gjør at høyt utdannede kristne blir diskriminert og har vansker med å få jobb i statsforvaltning eller politikk. I alle de 900 familiene i kirken hans, har minst ett medlem emigrert pga diskriminering.

«Vi vet ikke hva som vil skje i Vesten i framtiden, men i Libanon angrer vi på at vi ikke tok dette på alvor før,» poengterer han.

Menigheten har sluttet med direkte evangelisering (”muslimer reagerer veldig dårlig på det”), og gått over til sosialt arbeid. Det fører ikke til mange konverteringer, men skaper i hvert fall en kultur av enhet og ikkevold. Det er også selvoppdragende: ”Det har gjort oss protestanter mer moderate.”

 

3. Uganderen Umar Mulinde, med en imam til far, konverterte fra islam til kristendommen som 20-åring. Umar ble utstøtt av familien. Han ble etterhvert pastor i en evangelisk kirke. Julaften 2011 kastet en muslim syre i ansiktet hans. Umar mistet høyre øye, deler av nesen og munnen, og all hud og kjøtt på høyre side av ansikt og hals forsvant.

umar.muline.convert

”Jeg kjenner han som gjorde det. Jeg tilgir ham alt sammen. Jeg elsker muslimene som ville drepe meg, og i dag har jeg et hjelpearbeid nettopp til disse som forfulgte meg,” forteller han. Men han lurer på hva som får et menneske til å kaste syre på folk.

”Han gjorde det i Allahs navn, og trodde han utførte Guds vilje. Jeg skjønner de tjener en annen Gud enn det jeg gjør.”

Han mener overhode ikke at alle muslimer dreper. Men han advarer, fordi ”for muslimer er profeten Muhammed et forbilde, og det er en velsignelse å følge hans eksempel. Han drepte svære mange, og tanken er at når profeten gjorde det, så kan jeg også gjøre det” sier Mulinde.

I to år har israelske leger operert, transplantert og lappet sammen ansiktet hans. Åtte omfattende operasjoner. Nylig fjernet han masken han har gått med, men bruker vanligvis store solbriller.

Han roper et kraftig varsku mot den ”invasjon” av muslimer som skjer i vestlig land. ”Se på hva som skjer med kristne i de arabiske landene i Midtøsten. De flykter fra forfølgelse og utryddelse.”

”Når muslimene nå kommer til dere, vil deres barnebarn lide det kristne i dag lider i Midtøsten.”

Han viser til at de arabiske landene er de eneste i verden, i tillegg til Nord-Korea, der det ikke er lov å forkynne evangeliet. ”Og disse landene er med i FN, uten at verdenssamfunnet gjør noe med det”.

”Folk vet ikke hvor brutal islam er, for de snakker så vakkert om fred… Men dette er ingen fredelig religion. De har vunnet herredømme i land etter land, ikke på grunn av at folk har blitt overbevist og gått over til islam, men ved bruk at sverd og tvang.”

”Islam har en klar agenda, de er ute etter verdensherredømme. Mens vi kristne ikke tvinger noen til å tro, forfølger islam de som ikke går over til deres tro, og om nødvendig dreper de dem”.

Han mener det er uhyre viktig at vestlige land er klar over farene ved islam. Han går så langt at han mener Vesten må gjøre det som er mulig for at muslimer ikke kommer i ledende posisjoner i samfunnet og overtar det politiske liv. Og så understreker han viktigheten av å gi muslimer evangeliet. Som muslim hatet han f.ex. alt ved Israel. Dette endret seg totalt etter omvendelsen til kristendommen. Han lærte å elske, ikke hate. For ham er det viktig å stå for de kristne sannhetene, og å elske muslimer, men ”vi må likevel våge i si dem sannheten” (Dagen 29.3.2014).