Nytt

Såkalte boligspekulanter kjøper leiligheter i Groruddalen og deler disse opp i mindre hybler. Det blir større press på parkeringsplasser, bruk av varmtvann og søppelhåndteringen. Gjennomtrekk av beboere øker naturligvis også.

Jusprofessor Johan Greier Aulstad som er blant de største boligspekulanten på Stovner og Vestli mener at det er  eldre etniske nordmenn som fortsatt bor i området som klager over utleievirksomheten. Dette er mye smidigere å håndtere når nye landsmenn har skviset ut de etnisk-norske fra området.

Aulstad mener at det kun er en begrenset andel av naboene på Stovner som har problemer med boligspekulanter.

– Det er hovedsakelig en mindre, klart avgrensbar, gruppe av befolkningen som beklager seg over at bolighaier ødelegger deres bomiljø, sier han.

Han viser til bildet Akers Avis Groruddalen trykket etter folkemøtet på Rommen.

– Hvor mange av våre nye landsmenn ser du på bildet? De som har noe imot profesjonelle utleiere er etniske nordmenn som fortsatt bor på Stovner, mener Aulstad.

http://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=13740