Feature

rubel-vs-dollar

Russernes militære eventyr i Ukraina kan fort koste mer enn de smaker. Sammenlignet med slutten av fjoråret er rubelen 30 % ned mot dollar. Nedgangen har vært spesielt kraftig etter at den tredje runden med sanksjoner ble iverksatt i sommer.

Lav valutakurs kan være en fordel for land som eksporterer flere varer enn de importerer. Men Russland eksporterer ikke så mye annet enn naturressurser, og må importere nødvendige varer fra utlandet med en stadig svakere valuta. Samtidig faller oljeinntektene pga. den store økningen i amerikansk oljeproduksjon.

Det er lett å tenke seg at Putin vil prøve å ta oppmerksomheten bort fra de økonomiske problemene på hjemmebane ved å skjerpe konflikten med Vesten, slik at det nasjonale samholdet kan styrkes takket være en ytre fiende.

Det beste omverdenen kan gjøre er tilsynelatende å ha is i magen, og rolig være vitne til at motstanderen faller for eget grep.