Nytt

Den registrerte kriminaliteten i Oslo stuper. Oslo erklæres som en  trygg by. Det er flott at politiets innsats viser resultater.

Et spørsmål melder seg: Hvordan er utviklingen til kriminaliteten som ikke registreres? Den kriminaliteten som folk utsettes for, men ikke anmelder?

Politimester Hans Sverre Sjøvold påpeker at dette ikke er en utvikling vi kun ser i Oslo, men også i byer i land vi sammenligner oss med. Da er det viktig å huske at rapporten til det svenske politiet, En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället, forteller oss at folk unnlater å anmelde kriminalitet blant annet på grunn av frykt.

– Er Oslo blitt en tryggere by?

– Oslo er en trygg by.

Men det vil alltid skje triste og uønskede hendelser i et samfunn, og enhver storby vil ha sine utfordringer. Men den registrerte kriminaliteten går stadig nedover. Dette er en utvikling vi har sett over noe tid og tendensen fortsetter også i år. Men dette er ikke et fenomen bare for Oslo. Vi ser samme utvikling også på nasjonalt nivå i Norge, og i flere land vi sammenligner oss med.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/kriminaliteten-stuper-i-oslo/a/23325125/

https://www.document.no/2014/10/et-land-i-opplosning/