A-magasinet skriver i nummer 39 om ungdommer rundt om i Norge. Det blir også presentert noen fakta om ungdom i Norge. Etter å ha lest de er det vanskelig å tro at Norge er verdens beste land.

– 15 – 20 prosent av alle mellom 3 og 18 år har en psykisk lidelse.

–  Rundt 10 prosent av alle jenter mellom 13 og 25 år har en alvorlig spiseforstyrrelse.

– 78 unge (15 – 24 år) tok livet sitt i Norge i 2011. I 1969 tok 24 mennesker livet sitt. Ingen av dem var under 15 år.

– 68 prosent av 14 – 17 åringer i Oslo hadde tilbragt minst én kveld ute med venner siste uke. I 1996 var tallet 83 prosent.

– 50 000 barn mottok tiltak fra barnevernet i 2012; nær en fordobling fra 1993.

Av positive ting er at nesten ingen lenger røyker. Kun 7 prosent i år 2012 mot 29 prosent i år 2000. Er det slik at lungene er friskere hos unge mennesker, mens psyken er mer preget av sykdom de senere år?

A-magasinet #39 2014