Red. følger prosedyrene i rettssaken mot Ubaydullah Hussain i formiddag. Det er en viktig prøvesak for ytringsfrihetens grenser. Lars Gule og Anine Kierulf var i Dagsnytt Atten i går og var inne på at en domfellelse kunne innskrenke ytringsfriheten og skape flere ekstremister. Gule mente at det blir sagt langt grovere ting på høyresiden enn det Ubaydullah Hussain har gjort.

Aftenpostens Inge D. Hansen forsøkte seg forsiktig med at Hussain faktisk har støttet begåtte drap.