Nytt

Statsadvokat Carl Fredrik Fari har bestemt seg for å anke frifinnelsen av Ubaydullah Hussain i Oslo tingrett. Fem bloddryppende utsagn som hyllet jihadistenes drap på uskyldige ble ansett som innenfor ytringsfriheten av tingretten.

Pressen og og meningsdannere var stort sett på tingrettens side, men det er fremkommet kritikk. Bl.a trakk advokat Per Danielsen frem en kjennelse i Høyesterett som sier at man skal forstå ytringer i kontekst for å forstå det fulle budskap. Hvorfor ble ikke denne kjennelsen vist til? Slik kjennelser skal danne presedens.

Frifinnelsen var en provokasjon for de som har til oppgave å beskytte land og folk. Den var også uttrykk for malplassert toleranse. Ubaydullahs hyllest av blodige jihad-angrep var ikke ytringer, de var bekreftelsen på riktigheten av jihad. Hvordan kan et land bekjempe Syria-farere når det tillater slik hyllest av jihad? Ubaydullah og Profetens Ummah må ha ledd hele veien til banken.

Nå får vi se hvem som ler sist.