Innenriks

Ubaydullah Hussain er enstemmig frikjent av lagmannsretten i spørsmålet om han oppfordret til terror da han ved flere tilfeller hyllet jihadistiske drap, som henrettelsen av den britiske soldaten Lee Rigby på åpen gate med bil og kjøttøks.

Hussain er tidligere frikjent av tingretten for det samme.

En nær samlet presse støttet frikjennelsen. I mellomtiden stiger trusselen fra radikal islam.

Frikjennelsene er et signal om norske myndigheter ikke tar radikal islam alvorlig, alternativt: at de ikke tør se den i hvitøyet. Det siste er mest nærliggende. Myndighetene viser en svakhet som bare kan oppildne radikale krefter. Det er samtidig frifinnelser som skremmer virkelig moderate muslimer. De forstår «språket» fra begge sider, og forstår at norske myndigheter savner mot og handlekraft.

Dermed kan man glemme handlingsplaner mot radikalisering. De radikale har vist seg som de sterkeste.

Et annet forhold er at det etter disse frifinnelsene blir vanskelig for ikke å si umulig å få dømt høyreekstreme for voldsretorikk, hvis man da ikke forskjellsbehandle på en måte som vil skjerpe motsetningene i samfunnet.

Hussein bruker frifinnelsen for hva den er verdt:

Han sier videre at dommen likevel betyr svært lite for ham som person.- Mine tanker går til de muslimene som sitter fengslet i Norge under falske anklager i pådekke av terrorparagrafen som tydeligvis gjelder kun troende muslimer.

 

kilde: NRK-Radio

http://www.dagbladet.no/2015/06/22/nyheter/ubaydullah/terror/lagmannsrett/39787231/