Dagens mest alvorlige innenrikspolitiske sak i Nyhetsmorgen kom i en bisetning: Halvparten av de eldre på våre sykehjem går på antidepressiva. Men det var ikke det saken handlet om. Medisinene øker nemlig faren for (dyre) hoftebrudd.