Nytt

Etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg måtte avlyse et foredrag om svensk innvandringspolitikk fordi Stadsbiblioteket i Gøteborg trakk tilbake et tilsagn om leie av lokale til foredraget, som skulle ha vært holdt søndag 31. august. Tilsagnet ble trukket tilbake fordi de biblioteksansvarlige fryktet ordensforstyrrelser.
-Den debatten som har blusset opp om arrangementet, gjør at vi føler uro for konfrontasjoner, vi frykter for at bibliotekets brukere kan bli rammet, sier bibliotekssjefen Christina Persson. Ifølge Persson har Arnstberg publisert tekster på internett som ikke er forenlige med Gøteborg Bys formål om å verne og sikre de nasjonale minoritetene. Den samlede bildet av arrangementets karakter gjør at Stadsbiblioteket også for framtiden sier opp leieavtalen avtalen med foreningen Cui Bono, som skulle arrangere foredraget.
Arnstberg sier at avlysningen av foredraget er et utslag av maktens arroganse hos by-myndighetene i Gøteborg og i den svenske staten.
Ifølge kommentarer på bibliotekets hjemmeside, er det frykt for venstreradikale bråkmakere som er bakgrunnen for avlysningen og for å si opp leieavtalen med Cui Bono. Foreningen ble startet i 2010 av fem personer i Gøteborg som hadde sett seg lei på at mediene ikke lever opp til sine egne edle standarder om upartiskhet, kildegransking og folkelig representasjon.
Arnstberg er sammen med journalist Gunnar Sandelin forfatter av bøkene ”Innvandring och mørkläggning” 1 og II. De måtte gi ut på eget forlag fordi ingen av de etablerte forlagene ville publisere bøkene. Den første boka er en dokumentasjon og tallfesting av innvandringen og innvandringsdebatten i Sverige i de siste tiårene. Bok nummer to, som kom i vår, tar blant annet for seg hvorfor det ikke er noen åpen debatt om innvandring i Sverige og hvorfor den såkalte innvandringsforskningen i landet tar parti for den innvandringen som finner sted og som ser ut til å styre landet mot en katastrofe.