Innenriks

Statistikken over migrasjonen til de tre skandinaviske land forteller om ulike måter å tilnærme seg det største tema i vår tid: Sverige er kasus in extremis, Norge ligger i midten og Danmark er om ikke mer restriktiv så nederst.

Utlendingsstyrelsen publisert denne uken tall for antall asylsøkere i Danmark til og med september. De viser at det kom 9.793 asylsøkere til Danmark årets ni første måneder.

Det er hva Sverige tok imot på én uke. 9.500 er hva Sverige den siste tiden har mottatt på én uke.

Det sier seg selv at før eller senere kommer systemet i Sverige til å bryte sammen.

Men forsatt klamrer man seg til gesimsen. Tidligere statsminister Göran Persson deltok tirsdag på et møte om migrasjon. Han påstod at Sverige har opplevd økt vekst pga innvandringen. Det er som å si at flere branner gir økt vekst. Til nå har Sverige hatt store utgifter og verre skal det bli. Da Nic Brandal våget seg frempå med at totalbildet kanskje ikke var fullt så rosenrødt, ble Persson fortørnet. Han ville ha seg frabedt slike forulempninger.

Persson representerer en type storsvenskhet som denne gang ikke får sin opphøydhet gjennom fødsel og arv, men gjennom å gjøre det gode. Selvbevisstheten er like stor.

Enhver med common sense ville for lengst trukket i bremsene.

Gitt at Norge har halve befolkningen ligner Norge mer på Sverige enn Danmark. Men Norge mangler den religiøse ekstasen som svenskene besitter. Det er endetidsforestillinger over den svenske innvandringen. Den norske karakteriseres mer ved passivitet og fatalisme. Sluttresultatet kan likevel bli det samme.

Under tirsdagens møte sa AUFs leder Mani Husseini at det fantes bare ett svar på migrantkrisen. Det var et ideologisk standpunkt om å si ja og holde døren åpen.

Vi ser tendensen til å gjøre migrantspørsmålet til et trosspørsmål. Mediene skaper en sterk dissonans med sin kampanjejournalistikk, som folk ikke våger utfordre.

Lars Akerhaug har satt fingeren på mangel på journalistisk redelighet i en artikkel i Journalisten.no: Syriske flyktninger vil flykte fra Norge.

Norske medier underrapporterer galskapen i Sverige, og vil ikke formidle fra debatten i Danmark. I stedet lager VG og Kari Aase et tåpelig oppslag om at innvanringsminister Inger Støjberg har skremt flyktningene fra Danmark. Det er det rene tøv. Støjberg forsøkte, men ble overkjørt av sin egen sjef, Lars Løkke Rasmussen, som fant ut av Danmark måtte spise kirsebær med de store og delta i den store asyldugnaden.