Kort

Sigve Bolstad som leder Politiets fellesforbund peker på økt trusselnivå som ett av flere argumenter for væpning. Klassekampen

Les også

-
-
-
-
-
-