Kort

Advokat Ove A. Vanebo påpeker at mediene, bl.a. Aftenposten raskt sådde tvil om berettigelsen av at politiet løsnet skudd mot kvinnen som truet en gutt med kniv på Grønland. Hvilket grunnlag hadde de for det? Heller tynt, ifølge Vanebo. Aftenposten.no

Dessverre oppfatter jeg at pressen ikke har en tilstrekkelig kritisk holdning til feilkilder i dekningen av saken der politiet skjøt en somalisk kvinne som skal ha truet et barn med kniv.

Under overskriften «Øyenvitner sår tvil om politiets fremstilling» hadde Aftenposten en artikkel på trykk 22. september, hvor avisen har «snakket med flere vitner som forteller om en langt mindre truende situasjon enn det politiet har fortalt om.»

Et vitne sier følgende: «Mange lurer på hvorfor de skjøt henne – hvorfor de ikke brukte tåregass eller noe annet? De hadde all mulighet til å stoppe henne på andre måter enn å skyte.»

Hva slags forutsetninger vitnene har for å vurdere situasjonen, eller hvordan de selv er involvert eller kjenner kvinnen, er det ikke stilt spørsmål ved.

I artikkelen fremkommer det at et av vitnene «befant seg rundt 100 meter unna» hendelsen. Hvor mye vil man da se av en slik situasjon, og hvor klart kan man høre det som ble sagt?