Sakset/Fra hofta

Yousef Bartho Assidiq og Linda Alzaghari, begge fra Minotenk, har en merkelig kronikk i VG, der de både kommer med oppsiktsvekkende opplysninger om jihadistenes tiltrekningskraft på ungdommer, samtidig som de skylder på det norske samfunnet for ikke å tillate unge å vise sin muslimske identitet.

Ergo er det storsamfunnets skyld at ungdommene blir radikalisert. De føler seg marginalisert.

Det er en merkelig påstand. Det kan virke som om Assidiq og Alzaghari ønsker å vise at de er på riktig side.
Deres omtale av potensielle kandidater til jihadistmiljøet er terapeutisk nedlatende. I deres karakteristikk av jihadistene som kjendiser kommmer de med interessante observasjoner. Hvis de hadde konsentrert seg om hva som virkelig skjer, uten å pakke inn mange andre hensyn, hadde kronikken vært et bidrag til å forstå hva som skjer:

Men de direkte sosiale relasjonene er likevel det mest avgjørende for veien inn i slike miljøer: Vennskap, søsken, fettere og kjærester. Derfor er det med stor bekymring vi ser at sentrale skikkelser som støtter IS og oppfordrer til væpnet jihad, blir behandlet med stor respekt og «kameratslighet» av muslimske ungdommer som allerede krysser av på mange av punktene over sårbarhetsfaktorer. Deres «kjendisfaktor» hjelper selvfølgelig, og når de oppsøker ungdommer på fotballturneringer og i skolegårder, er det ikke vanskelig for dem å komme i prat med unge fordi så mange kjenner dem fra mediene.

Det å tørre å være synlige, aktivistiske muslimer, vekker beundring blant ungdommer som føler seg tvunget til å underkommunisere sin religiøse identitet på grunn av muslimskepsis de møter i hverdagen. Andre faktorer sammenfaller med motivene for å bli med i gjenger: Respekt, tilgang til kvinner og beskyttelse.

At svaret på radikalisering skulle være større og videre rammer for muslimsk identitet kan bare vekke irritasjon blant borgere flest. Hvor store rettigheter skulle til for at de radikale miljøene skulle være fornøyd? Dette er å slå inn på en konfrontasjonslinje samtidig som man sier man vil bekjempe radikalsering. Det er å slå seg selv på munnen.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/terrortrussel-mot-norge/kronikk-jihadister-utloeser-terroralarm/a/23261594/

Les også

-
-
-
-
-
-
-