Kort

Hva mener man er akseptabelt at Israel responderer med? Hvis man mener Israel ikke skal forvare seg – vær ærlig og si det. The Telegraph