Sakset/Fra hofta

En meningsmåling utført på oppdrag fra The Israel Project viser et helt annet bilde av hvilke holdninger folk flest har til konfliktene i Midt-Østen enn det som presenteres i media og av den politiske elite. Et stort flertall i Storbritannia, Frankrike og Tyskland er langt mer bekymret for Iran, mer kritiske til Hamas og mer realistiske i forhold til fredsprosessen enn vi skulle tro. Bildet er fortsatt preget av mye kritikk av Israel, men det sentrale er at folke flest, ja selv eliten i Frankrike (som også er spurt i meningsmålingen) er overraskende balanserte.

De fleste spurte ønsker å være nøytrale i konflikten mellom Israel og palestinerne. Bare dette er oppsiktsvekkende gitt at media i overveiende grad tar side mot Israel. De fleste legger dessuten skylden på Hamas for dagens situasjon. «When asked what the most important actions governments could take in the Middle East an overwhelming number of French said that «Palestinians should stop shooting rockets into Israel» (92 percent).» The Israel Project unnlater å nevne i pressemeldingen at like mange mente Israel burde stanse sine militære intervensjoner i Gaza. Men selv dette reflekterer en balansert holdning som en sjelden ser i debatten og dekningen av konflikten.

Undersøkelsen viser også at hele 73% av franskmennene mener Irans atomprogram er en «alvorlig trussel» mot landet. En stor majoritet mener også at antisemittismen er et stort problem. «A full 69 percent of the French public acknowledges that anti-Semitism is a big problem in France at this time».

Et flertall i de tre landene ønsker en tostatsløsning men, legger de til, dette ikke er realistisk nå. Majoriteten ligger dermed nærmere Benjamin Netanyahu i synet på veien framover mot en løsning enn den europeiske politiske elite, skal vi tro denne undersøkelsen. «Large majorities in France (83 percent), Germany (79 percent) and Britain (66 percent) agree that a two-state solution is not realistic right now and that instead step-by-step moves should be taken to provide more economic development, jobs and freedom for the Palestinians.»

Palestinerne har generelt langt mer sympati i Frankrike enn Israel. I Tyskland derimot er støtten til Israel nesten dobbelt så stor som støtten til Palestinerne. I Storbritannia har både Israel og Palestinerne en forsvinnende liten støtte. I alle land ser de fleste seg selv som nøytrale.

En annen sak er at både grasrota og eliten i Frankrike er bekymret for den økende antisemittismen. Riktignok er eliten noe mindre bekymret enn folk flest, men hele 64% av eliten mener det er «et stort problem», og 31% av disse ser det som et «veldig stort problem». Det er samtidig klart at Israels krigføring først i Libanon og nå sist i Gaza provoserte et stort flertall i alle de tre landene. Men fordømmelsen av Israels krigføring i Gaza var kanskje ikke så massiv som en skulle tro. Selv om 47% av den franske eliten «strongly disapproved» var det i tillegg 30% som kun «somewhat disapproved». Ikke minst er tvilen tydelig i spørsmålet om hvem som hadde ansvaret for den humanitære krisen. 36% av folk flest i Frankrike la skylden på Hamas, mens 26% la skylden på Israel. Blant eliten legger de fleste (38%) skylden på Israel, men 29% mener Hamas. En tredjedel av de spurte ville ikke svare.

Det er også verdt å merke seg at på spørsmål om «Imagine Iran was on the verge of developing a nuclear weapons capability in violation of UN resolutions. Which then would be the appropriate way to deal with Iran’s nuclear program?» – svarer et stort flertall (60%) i Frankrike at en burde håndtere dette med diplomatiske midler. 19% fortrekker mer sanksjoner, mens kun 13% svarer «multinational military action». Om sanksjoner og diplomatiske midler mislykkes mener fortsatt et stort flertall i de tre landene at et målrettet angrep fra Israel ikke er berettiget. Kun 23%, 18% og 17% i hhv Frankrike, Tyskland og Storbritannia mener et slikt angrep er berettiget.

Meningsmålingen var utført av Greenberg Quinlan Rosner som presenterer seg som «a global leader in public opinion research and strategic consulting». GQR jobber tradisjonelt med partier og politikere i sentrum og til venstre, som britiske Labour og Demokratene i USA.

Av Anders Ulstein

www.theisraelproject.org