Kort

I målingen svarer 33% at Obama er den dårligste president i USA siden 2. VK. 28% svarte George W. Bush. Richard Nixon oppnådde 13% mens Jimmy Carter fikk 8%.

45% svarer at USA ville fått det bedre dersom utfordreren Mitt Romney hadde vunnet valget, 38% mener USA ville fått det verre under den republikanske kandidaten.