Nytt

Høyres Øyvind Halleraker sier at Norge bør gjøre som Canada og tilby seg å ta imot de menneskene som USA har stengt grensen for. Halleråker er nestleder i utenrikskomiteen.

– Det kan være mange land som bør ta i mot disse flyktningene, og Norge er ett av dem. Vi må diskutere hvordan vi kan avhjelpe, og se på hvilke muligheter vi har for å ta i mot flere kvoteflyktninger som følge av den nye situasjonen i USA, sier Øyvind Halleraker (H).

Halleråker snakker om flyktninger. Han mener nok ikke borgere av syv muslimske land som har fått totalt innreiseforbud. Totalforbudet gjelder Syria. Det er moratorium på innreise i 120 dager for flyktninger generelt. Vil Høyre at Norge skal forplikte seg til å dele på å ta alle disse?

Oppsiktsvekkende nok er Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt mer reservert. Hun vil ikke at Norge hopper inn og tar flyktningene USA utestenger.

– Jeg er nok i utgangspunktet urolig for at Europa skal følge opp dette med å si at vi står klare hvis USA ikke tar sine forpliktelser. Det tror jeg i verste fall kan forsterke hans motstand mot å ta i mot flyktninger.

Det virker som om dette er en moralsk, nærmest religiøs reaksjon. Trump har begått en synd, og Høyre vil vise at de ikke er «sånn». Men hvordan er vi? Hvem er vi for? Det vil nok ikke Høyre svare på.

 

https://www.nrk.no/norge/hoyre-apner-for-at-norge-hjelper-flyktningene-trump-ikke-vil-ha-1.13349346