Nytt

USAs utenriksdepartement, som ledes av Mike Pompeo, varsler nytt kutt i flyktningprogrammet i USA.

Trump-administrasjonen varsler at de vil ta imot 18.000 flyktninger neste år, det laveste antallet siden landets flyktningprogram ble lansert.

USA reduserte taket fra 45.000 i 2018 til 30.000 i 2019, noe som fram til nylig var et rekordlavt tak. I 2020 blir kun 18.000 flyktninger tatt inn. I 1980, da programmet ble innledet, ble 200.000 flyktninger tatt inn i USA.

– Forslaget understreker at USA er forpliktet til å hjelpe menneskene i verden som er på flukt, samtidig som landet ønsker å beskytte og tjene det amerikanske folket, sier USAs utenriksdepartement i en uttalelse torsdag.

Flyktningene som velges ut i programmet, blir sikkerhetssjekket og tatt inn i USA, hvor de etter hvert kan kvalifisere seg til å få permanent oppholdstillatelse.

Flyktningene velges ut av FN. Enker med barn, eldre og funksjonshemmede får prioritet. De som velges ut, bosettes hovedsakelig i mindre eller mellomstore byer rundt i USA, og får hjelp til å sikre seg bosted og arbeid.