NTB

Om lag 18.000 flyktninger i Norge deltok i introduksjonsprogram i fjor. Flyktningstrømmen fra Ukraina førte til en økning på 7.000 sammenlignet med året før.

Av alle de 11.166 nye flyktningene som startet i programmet i 2022, besto 8.000 av dem av kollektivt beskyttede fra Ukraina. Dette er den klart største gruppen, etterfulgt av flyktninger fra Syria, Afghanistan, Kongo og Eritrea.

– Over halvparten av de som avsluttet introduksjonsprogram i 2022, gikk direkte over til arbeid og utdanning, sier konstituert direktør Lisbeth Fransplass Røren i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) i en pressemelding.

De fem kommunene i landet med flest deltakere som fullførte programmet var Nordre Follo, Lørenskog, Færder, Kristiansand og Tromsø.

(@NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.