Nytt

…derimot tyder mye på at Nav får plenty å henge fingerne i.

Nær halvparten av i alt 600 næringslivsledere sier at det er uaktuelt å tilby praksisplass for flyktninger, viser ny undersøkelse.

En ny næringsundersøkelse fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at 47 prosent av spurte næringslivsledere ikke er villige til å tilby praksisplass til flyktninger. Antatte språkutfordringer, manglende rekrutteringsbehov og mangel på egnede arbeidsoppgaver er hva lederne oppgir som hovedgrunnene til å ikke ansette flyktninger.

Samtidig svarer halvparten av de 600 lederne som har deltatt i undersøkelsen, at de mener arbeidsgivere har et stort ansvar for integrering. Men størst ansvar har flyktningene selv og offentlige myndigheter, mener lederne.

Respondentene oppgir riktig kompetanse og norskkunnskaper som viktige forutsetninger for at bedriftene skal tilby flyktninger praksisplass. Mange mener at oppfølging fra det offentlige og økonomisk tilskudd er viktig for å tilby praksis.

Kun 11 prosent svarer at de har flyktninger i praksisplass. Ytterligere 35 prosent svarer at det kan være aktuelt for dem å tilby praksisplass de kommende to årene. Bare seks prosent oppgir at de tilbyr norskopplæring i arbeidstiden, mens 23 prosent sier de kan tilrettelegge det ved behov.

I løpet av de neste årene skal rekordmange flyktninger ut i arbeidslivet eller ordinær utdanning. Over 27.000 flyktninger deltar i introduksjonsprogram, som er et obligatorisk, lønnet kvalifiseringsprogram på fulltid. Målet er at de kommer raskt ut i arbeid, utdanning og blir økonomisk selvstendige, opplyser IMDi. Det er et stort behov for praksisplasser framover.