Innenriks

Bjølsenhellinga barnehage i Oslo. Stillbilde: YouTube.

 

Blant de tingene som i tiårenes løp har skapt størst motvilje mot nye innbyggere av Norge, er diskriminering av landets opprinnelige borgere i tildelingen av offentlige goder.

Dette ser imidlertid ikke ut til å affisere byrådet i Oslo. Nettavisen skriver nemlig onsdag at flyktninger heretter vil få fortrinnsrett til barnehageplasser i hovedstaden:

De som ifølge forslaget skal få fortrinnsrett, er barn av foreldre som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

– De nye reglene vil gi foreldre bedre forutsigbarhet for når de kan forvente å få barnehageplass, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), i en pressemelding.

Særbehandlingen av personer med flyktningestatus kunne muligens aksepteres så lenge den uretten som ble lidd, ikke var av altfor stort omfang. Den tiden er imidlertid forlengst forbi:

Byrådet påpeker at det er en stor økning i antall barn av flyktninger i Oslo, og at de har et stort behov for barnehageplass så fort som mulig.

«Mange av disse barna trenger ekstra hjelp og oppfølging. Deres foresatte må også ha mulighet til å delta i norskopplæring, introduksjonsprogram og andre integreringstiltak, og da er de avhengig av et barnehagetilbud til sine barn», skriver de i pressemeldingen.

Tidligere leder for Frp i Oslo, Aina Stenersen, mener byrådets forslag – som ifølge Nordre Aker budstikke trolig behandles i høst – er urimelig og et brudd på likebehandlingen. Alle barn i Oslo skal etter Stenersens oppfatning ha de samme mulighetene. Hun observerer at det ikke er tale om særbehandling av individer, men av en hel gruppe, og at de som diskrimineres, ikke nødvendigvis har noe mindre behov.

Og gruppen som får unngjelde, består av de som bodde i landet fra før – de opprinnelige nordmennene inkludert. De er simpelthen salderingspost i det nye Norge. Landet som er deres hjem, er åpenbart først og fremst til for fremmede, og ikke for dem selv. Det er en grov urett, og noe tilsvarende er utenkelig i mange andre land.