Sakset/Fra hofta

Joachim Lund har skrevet en kommentar i Aftenposten, «Norge – et Mekka for muslimer!», som tar for seg Norges påståtte sjetteplass på listen over verdens mest muslimske land. Kommentaren vitner om en fantastisk mangel på virkelighetsforståelse.

Denne uken publiserte Nrk.no en sak som plasserer Norge på en solid sjetteplass på listen over verdens mest islamske nasjoner. Det fikk mange til å sette morgenkaffen i halsen. Helt til de hadde lest saken, da.

Ifølge alle de islamske lovskolene (ja, den skumle shariaen, vet du) er undertrykkelse av innbyggerne strengt forbudt.

Listen er utarbeidet av en gruppe forskere ved George Washington University i den amerikanske hovedstaden. De studerte Koranen og andre tekster, og ble enige om hva som kan kalles de muslimske grunnverdiene. Og de er ikke så verst, viser det seg.

«Muslimske grunnverdier er ikke så verst.»

Hva er budskapet her? «Ingen grunn til bekymring, Norge er allerede et islamsk land?» Dette kommer til å gå så fint så.

Professor Askari foreleser om oljeøkonomi. Han har vært rådgiver for Saudi-Arabias finansminister.

Grunnverdiene i Islam handler ikke om sharialover eller en religiøs stat, ifølge Hossein Askari. Professoren fra Iran leder forskergruppen ved George Washington University i USA, som legger fram listen.

Forskergruppen gikk igjennom Koranen og muslimske tekster for å finne hva tekstene sier om Islam sine idealer.

– Vi satte sammen en indeks basert på de aller viktigste verdiene i Islam. Så har vi sett på hvordan verdiene vises igjen i landene, sier Askari.

– Det man raskt legger merke til er at de fleste muslimske landene dessverre ikke har gjort det de skulle ifølge Islam.

Men Norge har altså allerede gjort dette. Vi er så flinke! Vi har islamisert oss selv uten å vite det engang.

Det er rett og slett helt håpløst å plukke ting fra Koranen som passer til det budskapet man vil gi. Når man leser hele (skrivebords)rapporten så blir det raskt klart at de «islamske» verdiene som er trukket frem er håndplukket for å matche FNs indekser over korrupsjon, demokrati, likestilling, menneskerettigheter osv. I det hele tatt: Alt som gjør et land godt å bo i.

Det kan stilles spørsmål om de «islamske» verdiene er islamske for andre enn «forskergruppen» Hossein Askari og Scheherazade S. Rehman som har forfattet rapporten.

Skulle vi bare sett på hvordan landene forvalter oljen sin, ville jeg satt Norge høyest på lista over mest islamske land. Det er fordi ifølge Islam burde oljeressursene komme hele befolkningen til gode, ikke enkeltpersoner eller en elite, sier Askari.

Ordningen med et oljefond er sånn sett i tråd med Islamsk tankegang.

Oljefondet får godkjent. Av en økonomiprofessor som spesialiserer seg på olje. Det skulle bare mangle.

Joachim Lund fortsetter uforstyrret med sitt glade budskap:

Ifølge forskerne er et godt styresett sentralt i islam. Et land skal ha gode og velfungerende institusjoner. Lederne skal følge samme lovene som innbyggerne. Samfunnet skal være basert på økonomisk og politisk frihet, og måten samfunnet er organisert på skal fremme økonomisk vekst. Korrupsjon og utarming av samfunnet er ikke forenlig med islam. Ressursene i samfunnet skal komme alle innbyggerne til gode, og innbyggerne skal behandles likt. Ifølge Koranen, og enda viktigere, ifølge alle de islamske lovskolene (ja, den skumle shariaen, vet du) er undertrykkelse av innbyggerne strengt forbudt.

Ja, sharia er skummelt og slike flåsete bemerkninger hvor det gjøres narr av lesere med mer innsikt og kritisk sans enn en journalist fra selveste Aftenposten gjør ikke sharialover mer spiselige eller mindre farlig for demokratiet.

Joachim Lund burde ta en prat med sin kollega Torstein Hvattum som idag stiller spørsmål om media tar like godt vare på den journalistiske kompetansen som den digitale.

Det digitale nettverket gir oss, ved hjelp av et par kjappe tastetrykk, tilgang til et hav av tekster og kilder. Uten at vi som skriver artiklene du leser, har en grunnleggende evne til å bedrive kildekritikk, kan morgendagens journalistikk fort bli preget av historieløshet og overfladisk formidling.

Morgendagens, eller dagens journalistikk, Hvattum?

Forøvrig kan man lese hele rapporten fra Hossein Askari her og dermed gjøre seg opp sin egen mening.

NRK