Aamund.dk

Når Rasmus Paludan i disse dager brenner koraner i flere svenske byer, gir islam fritt spillerom til hevnens stormtropper. Hvis du ikke kan få Paludan lynsjet, må du beseire de som beskytter ham. Ifølge Koranen er det plass i himmelen for jihad-krigere som har mislyktes, men som har gjort sitt beste for Allahs sak. Herren ser på viljen, og i disse dager mangler det ikke på islams viljestyrke i Sverige, der TV-bildene får oss til å tvile på om rapporten er fra Malmö eller Mariupol. En pan-europeisk meningsmåling utført for noen år siden av amerikanske PEW viste at et flertall av muslimene i de største EU-landene ønsket å leve etter sharia-lover og ikke etter de respektive lands grunnlover. I Danmark viste en Wilke-måling for Jyllandsposten fra 2015 at hele 77 prosent av danske muslimer ønsket grunnloven erstattet med sharialoven. Det kom ingen reaksjon fra verken politikere eller media. Herregud, det var bare den vanlige islamske retorikken. Det ser ut til å ikke være noe å gjøre noe vesen av.

Rasmus Paludans motiver for å drive Sveriges muslimer til vanvidd med sin brenning av Koranen kan være mange. Selv sier han at demonstrasjonene hans må vise at myndighetene i Sverige har mistet kontrollen over samfunnet, som nå er utsatt for vold fra gjerningsmannen. Det kan godt hende han har rett når du hører politimesteren i Malmø forklare at gjerningsmennene til denne ukens vold og ildspåsettelse tilhører ‘blandede grupper av unge og yngre mennesker’. Ikke et ord om islam. Man kan også se Paludans provokasjoner som et nøyaktig speilbilde av forfølgelsene og ydmykelsene som kristne daglig blir utsatt for i hele den islamske verden.

I følge organisasjonen ‘Open Doors’ er 300 millioner kristne i dag utsatt for undertrykkelse og forfølgelse, spesielt i islamske miljøer. I Egypt blir de koptiske kristne permanent forfulgt og kirkene deres brent ned uten myndighetenes svar. I Saudi-Arabia er det forbudt å praktisere sin kristne tro offentlig. Hvis du bærer et kristent kors rundt halsen, vil du bli arrestert og dømt for ‘terrorisme’. Muslimer som blir kristne blir dømt til døden. I Tyrkia blir alle kristne predikanter nå utvist. Misjonærer som deler ut bibler offentlig blir arrestert og deportert. Talibaniseringen av Pakistan har resultert i brenning av kristne skoler og kirker. Kvinner blir utsatt for æresdrap hvis de omgås kristne og hinduer. Til og med muslimske kvinner får syre kastet i ansiktet hvis de ikke dekkes skikkelig til.

Det er forståelig at hyggelige demokrater er voldsomt indignerte over Paludans harde provokasjoner. Men det er toppen av hykleri og dobbeltmoral at media, politikere og kirkens folk er totalt likegyldige til islams brutale undertrykkelse av kristne og andre ikke-muslimer. I vestlige demokratier har islamske migranter nøyaktig samme rettigheter og privilegier som alle andre borgere, slik det burde være i et rettssamfunn. Det er på tide at islam feier for egen dør og sidestiller ikke-muslimer med muslimske borgere i islamske miljøer. Retten til å tro, tenke og uttrykke seg i et fritt og trygt miljø er en menneskerett. Ikke et privilegium for muslimer. Inntil islam tar seg sammen og setter i gang reformer, må islam finne seg i Paludans motprovokasjoner. Muslimene ligger som de har redet.

 

Asger Aamund er en kjent dansk samfunnskommentator

Han har sin egen blogg: Aamund.dk

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.