Kommentar

Truslene fra Syria-jihadistene er langt mer konkret enn medier og politikere gir inntrykk av.

For dem er trusselen hypotetisk. De lurer på om noen av dem kan komme til å ty til vold i en gitt situasjon. Sikkerhetspolitiet skal forsøke å skille klinten fra hveten.

Men hvis mediene hadde villet hadde de kunnet fortelle om at trusselen allerede er konkret.

I august i fjor ble det lagt ut en video på youtube som viste danske jihadister som drev skytetrening på bildene av kjente dansker som har falt i islamistenes unåde.

dk.enemies.of.islam.bilder

Bildet viser fra venstre Morten Storm, som var undercover-agent i al-Qaida, Lars Hedegaard, tidligere leder av Trykkefrihedsselskabet som ble forsøkt skutt i sitt hjem på Frederiksberg i februar i fjor, Naser Khader, tidligere folketingsmedlem, nu ved en amerikansk tenketank, Ahmed Akkari, tidligere ledende imam som er omvendt til demokratiet og tar et grundig oppgjør med islamistene i en ny bok, og Anders Fogh Rasmussen, som var statsminister under karikaturstriden.

Bildene viser at islamistene ikke glemmer hvem som er deres fiender.

For å gjøre kortstokken komplett var også Kurt Westergaard med. Han tegnet det berømte bildet av mannen med en bombe i turbanen, og Akkari står på bildet og holder en kopp med dette motivet. Han fikk den bare en uke tidligere da Akkari var invitert til å holde foredrag for Trykkefrihedsselskabet i København.

Videoen betyr at danske jihadister følger med på hva som foregår i Danmark. Denne nærhet og oppdatering er et vesentlig moment når man skal foreta en sikkerhetsvurdering. Jihadister på «opplæring» i Syria anvender «kunnskapen» på danske forhold – mens de er i Syria.

Det er nærliggende å dra den slutning at den skytetrening de bedriver i Syria lett kan bli virkelighet når de kommer hjem. Den beste forebyggende virksomhet er at de utsatte personene og publikum er oppmerksom på trusselen. Ikke minst for at disse menneskene ikke skal føle seg overlatt.  Oppmerksomhet restituerer det bånd mellom borgere som er demokratiets forutsetning.

Ut fra en slik bevisstgjøring springer den politiske debatt som må komme om hvilke trusler demokratiet står ovenfor, og hvilke lover og tiltak man må svare med.

Bevisstgjøring skjer også ut fra en ren medmenneskelig, solidarisk betraktning. Det er forferdelig situasjon å havne i fordi man har våget å mene noe om samfunnsutviklingen i sitt eget land.

Borgerne må få øynene opp for at disse dødstruslene er en direkte trussel mot deres egen ytringsfrihet.

På en måte er dette en fortsettelse av karikaturstriden. Blasfemiforbudet er blitt utvidet og vedlikeholdt, og trusselen er vedvarende, systematisk og omfattende.

Hva gjør dette med de berørtes liv? De må ha sikkerhet i bakhodet i hverdagen.

Selv i Danmark er man ikke i nærheten av å ta opp de politiske implikasjoner av denne trusselen, som er spesifikk.

 

I videoen taler Abu Khattab, der tidligere har været en central skikkelse i den yderliggående salafistbevægelse i Danmark »Kaldet til Islam«.

»Derfor mine kære brødre, som profeten sagde: Særligt styrken ligger i at sigte. Derfor er det vigtigt, at vi sigter mod de frafaldne muslimer og vantro, som angriber islam,« siger Khattab i videoen, inden han sammen med tre andre skyder til måls efter billederne af Anders Fogh Rasmussen, Naser Khader, Kurt Westergaard, Lars Hedegaard, Morten Storm og Ahmed Akkari, der er hængt op på en interimistisk væg.
Islamisten Khattab

Sur?

Mens en dansk jihadist kan drapstrue navngitte danske borgere, bor familien hans igjen i Danmark og nyter godt av danske friheter som broren ikke bare har innskrenket  for de andres vedkommende; han truer med å ta deres liv.

Nå praktiserer ikke dansk eller norsk rettsvesen det nazistene kalte Sippenhaft; det at slektninger hefter for hverandre. Det gjorde for øvrig også kommunistene. Ble en dømt, røk hele familien, gjerne i flere generasjoner.

En slik praksis ville være et alvorlig brudd på innarbeidede rettsstatlige prinsipper.

Men storebroren utsetter rettsprinsippet for belastning når han ikke forstår alvoret i truslene, men tvert om bagatelliserer dem. Han sier de fremsettes fordi jihadistene er sure, ikke fordi de mener det.

Spørsmålet er så om storebroren ikke vil forstå eller om han forstår, men ønsker å relativisere truslene for  dermed å redusere utsattheten til broren og egen familie. Eller – mulighet tre: han deler brorens oppfatning, men ønsker å bagatellisere den.

Den type benektelse og uskyldiggjøring overfor offentligheten har islamister lært seg og Ahmed Akkari skriver detaljert om det i sin bok.

 

Abu Khattab har en mor, en storebror og en lillebror i Danmark, men selv sætter han formentlig ikke sine fødder i Danmark igen.

Det fortæller Fami Khattab, der er Abu Khattabs storebror. Ifølge ham har Abu Khattab forelsket sig i Syrien i løbet af det års tid, han har været af sted.

»Han blev meget religiøs for fem år siden, før den tid var han ligesom enhver anden ung mand. Han klarede sig godt i skolen. Jeg ved ikke, hvad der skete, men vi muslimer ved, at når vi dør, så skal vi møde vores skaber, og han vil stille os til regnskab. Jeg tror, det var det, som fik Abu til at ændre sig. Han tog en 180 graders drejning,« fortæller Fami Khattab, der selv har set videoen, som hans bror har lagt på YouTube.

Ifølge broderen nærer Abu Khattab ikke noget ønske om at komme Akkari, Fogh eller Khader til livs, selv om han skyder printede billeder de seks danskere ned på videoen. Videoen er heller ikke en opfordring til, at andre skal gøre det, forsikrer Fami Khattab:

»De er sure på dem. De føler, at de har forrådt dem. Tag eksempelvis Akkari. Han var et stort forbillede for muslimer under Muhammed-krisen, nu har han vendt på en tallerken, og de er sure. Det er det, videoen handler om, tror jeg.«

 

Videoen ble liggende kun kort tid på youtube. Den ble fjernet fordi den inneholdt trusler om vold. Men budskapet forsvinner ikke.

 

 

 

http://www.b.dk/nationalt/danskere-i-syrien-skyder-efter-fotos-af-kendte

http://www.b.dk/nationalt/trusler-mod-danskere-vaekker-vrede