Nytt

Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus etterlyser overordnede etiske retningslinjer i akademia når det gjelder hvordan og med hvilke land man skal samarbeide.

— Det er ytterst problematisk at universiteter og høyskoler ikke har etiske regelverk for sitt internasjonale samarbeid, sier førsteamanuensis Lars Gule ved HiOA.
— Her i Norge er vi opptatt av bedrifters samfunnsansvar. Og ofte hjelper akademiske institusjoner til med å utarbeide slike etiske regler for bedrifter som skal drive virksomhet i utlandet. Vi vil ha regler mot barnearbeid, for fagforeninger, likestilling osv., og ikke mist vil vi at det skal tas miljøhensyn. Men at akademisk virksomhet skal kunne heve seg over dette og late som om dette ikke handler om politikk, og at «vi» ikke skulle ha noe ansvar, er uholdbart, sier Gule.

For ordens skyld, Gule har skrevet under på oppropet om akademisk og kulturell boikott av Midtøstens eneste land med religionsfrihet, likestilling og demokrati.

 

Etterlyser etiske regler for samarbeid