Nytt

I regi av Oslo fylkeslag av Human-Etisk Forbund leder Lars Gule et nettverk som skal bekjempe netthat og ekstremisme. Gule har allerede ledet kurs i hvordan man opptrer på nett. Men selv er han kastet ut av Vårt Lands verdidebatt.no pga. dårlig oppførsel.

Oslo kommune har lovet å støtte arbeidet med 100.000 kroner. Er de klar over Gules tvilsomme oppførsel?

Det er tydelig at Gule har en sterk ideologisk motivasjon:

– Anders Behring Breiviks handlinger sprang ikke ut fra et tomrom. De sprang ut av et meningsfellesskap med mange andre. De meningene som terroristen begrunner handlingene sine ut i fra, er meninger han deler med mange. Det er disse meningene vi vil konfrontere, sier initiativtaker til nettverket Lars Gule i en presentasjonsfilm om nettverket som er lagt ut av Human-Etisk Forbund i Oslo.

Binder Oslo kommune og Human-Etisk Forbund seg til noe som har en sterk politisk slagside? Og som fremmer holdninger som viser lav toleranse for andres meninger?

Gule etterlyser innsats, men det holder ikke å gjøre arbeidet på dugnad. Han og Human-Etisk Forbund vil at det offentlige skal betale.

Hvis oppgaven var så viktig, hvorfor er det da ikke mennesker som er villige til å gjøre jobben? Eller er det slik at Gules prosjekt er så ideologisk lastet at det ikke tiltrekker folk? Er det grunnen til at man vil ha sugerøret i den offentlige kassen? Da slipper man å bekymre seg om oppslutningen.

Initiativtager Lars Gule forteller at planen er å utvide samarbeidet. Med økonomisk støtte fra Oslo kommune og andre bidragsytrere, som for eksempel Human-Etisk Forbund, ser de for seg at en person kan lønnes på deltid eller heltid for å koordinere det hele.

– Det vil bli mye arbeid, og vi kan ikke bare basere oss på frivillig innsats. Vi ønsker å arrangere kurs, jevnlige seminarer og minst en større årlig konferanse. Det er veldig slitsomt å stå i diskusjoner med ytterliggående personer som sprer hat. Man trenger et støttenettverk, ikke bare på nettet, men også i virkeligheten. Derfor kommer vi til å legge stor vekt på at Motoffensiv-nettverket skal møtes ansikt til ansikt, sier han.

Gule har vært en utrettelig debattant, men blir etter en tid en plage for omgivelsene. Nå vil han ha betalt for innsatsen. Forstår Oslo kommune hva de innlater seg på, eller er det meningsfeller i kommunen som binder det offentlige opp?

Gules initiativ virker beslektet med EU-kommissær Cecilia Malmström. Også hun ser rasister bak hver busk, og vil kompensere for manglende appell med offentlige penger.

Gule vil som henne lage en informasjonsbank, og den skal kvalitetssikres av ham.

Nettverket ønsker også å opprette en kunnskapsbase som kan brukes for å avlive de vanligste uriktige påstandene som hele tiden kommer. Gule mener denne kunnskapsbasen kan utvikles på samme måte som Wikipedia, med utvalgte bidragsytere man kan stole på.

– Informasjonen må selvsagt være solid kvalitetssikret. Vi skal basere oss på den best tilgjengelige forskningen, forsikrer han.

Som eksempel på påstander man kan søke i kunnskapsbasen for å imøtegå, nevner han påstander om at Europa er i ferd med å bli et slags «Eurabia» på grunn av innvandring fra Midtøsten, feilaktige koblinger mellom innvandring og kriminalitet, samt påstander om hva Islam faktisk er, og hva muslimer tror.

– I kunnskapsbasen skal man raskt kunne finne fram til fakta om disse tingene, sier han.

Gule har vært frempå flere ganger med å antyde at man trenger strafferettslige sanksjoner mot personer som driver hatespeech. Anmeldelser skal inngå i kursopplegget.

Motoffensiv ønsker også å utvikle et opplegg for politianmeldelser og andre rettslige reaksjoner der man finner ytringer som kan være lovstridige.

Hvis Oslo kommune hadde hatt litt fingerspitzgefühl hadde det gått opp et rødt flagg. Skal det offentlige støtte anmeldelse av borgere for deres meninger?

Toralv Moe i Byrådsavdeling for næring og mangfold i Oslo kommune forteller at kommunen har satt av opp til 150.000 kroner til prosjektet. Bakgrunnen er et bystyrevedtak om å bekjempe hatretorikk og hets mot minoriteter på nett, i samarbeid med aktuelle aktører.

– Vi mener Motoffensiv-nettverket er et godt tiltak, og vil gjerne støtte det, sier Moe til Fritanke.no.

Gules prosjekt sliter, og må derfor belastes det offentlige. En måte å få den innflytelse på som man ikke klarer i fri debatt, er å gjøre det til en del av kurs for lærere, konfirmantundervisning eller andre former for offentlig undervisning.

Leder i Oslo fylkeslag av Human-Etisk Forbund, Mette Nordhus, sier at de ønsker å bruke erfaringene fra Motoffensiv-nettverket i konfirmasjonsundervisningen.

– Holocaust-senteret og Wergeland-senteret bruker allerede erfaringene fra Motoffensiv-samarbeidet i et kursopplegg for lærere. Vi ønsker en form på dette kurset som passer til våre konfirmanter. Jeg vil gjerne at det skal være en obligatorisk del av kurset, men det er ikke bestemt ennå, sier Nordhus.

Hun er mer enn villig til å støtte prosjektet økonomisk, spesielt hvis Oslo kommune også bidrar.

– Vi har allerede satt av en sum i budsjettet vårt til dette. Å bidra til å finansiere en koordinatorstilling er absolutt aktuelt, sier Nordhus.

Gule nevner et annet miljø som driver netthat, og det er alternativterapimiljøet, hvor noen personer har gått til voldsomme angrep på bloggeren Gunnar Tjomlid og andre skeptikere. Ellers er det liten tvil om at fienden «alltid står til høyre».

Han legger til at nettverket selvsagt også vil motarbeide venstreradikal ekstremisme, men legger til at det ikke ser ut til å være så mye av dette for tiden.

Journalist Even Gran har levert en artikkel blottet for kritikk og motforestillinger. Dette er ren meninghetsjournalistikk.

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9302