Sakset/Fra hofta

Aftenposten tok igår for seg «ekstreme meninger» på nett og hvordan de kan møtes. Journalist Ingvild Berg gjør ikke noe forsøk på å definere hva som er «ekstreme meninger». Det tas for gitt at disse finnes og må møtes. Av hvem? Lars Gule.

Dette er venstresidens gamle enhetsfrontstankegang i nyborgerlig mykversjon: Det store Man som går i rette med og forsvarer seg mot de ekstreme.

Det er tydelig at journalisten ikke ser noe problematisk ved å arbeide for Det store Man. Språkbruken er hentet fra venstreradikale (mine uthevinger):

En samlet front har nå gått sammen om å møte ekstreme ytringer på Internett. Kursing, fakta og samhold skal gjøre det lettere gå inn i krevende debatter.

Til «kursing, fakta og samhold» har man hentet inn Lars Gule, som selv har forsøkt å begå terror. En angrende terrorist kunne kanskje vært nyttig. Men Gules fortid forties av mediene. Er grunnen en historisk sympati med palestinsk terror og en Israel-fiendtlighet som bare er blitt sterkere, at Gules ekstremisme på mange måter er blitt mainstream? I så fall er mediene og det politiske establishment en del av problemet.

Gule utviser en intoleranse og militans i debatter som gjør ham lite egnet til å forstå. Han elsker å dele ut rasisme-kort som om det var parkeringsbøter.

Men selv kan han si:

– Hvis folk spytter meg i trynet, svarer jeg med et spark i balla. Det anbefaler jeg ikke til andre, sier Gule.

Dette skriver Ingvild Berg uten å blunke. Hvis en på høyresiden hadde sagt noe tilsvarende ville det blitt utlagt som voldelig fascisme.

Alt avhenger av kontekst. Aftenposten/Berg velger en vinkel som gjør det innlysende hva som er «ekstreme meninger». Poenget er at det ikke er innlysende. At Gule har fått statsstipend for å skrive historien om 22/7 sier noe om at problemene befinner seg på innsiden.

Problemet er fortielsen.

Ingvild Berg tok også kontakt med Document. Sitatene er lakonisk gjengitt.

Gule får si at:

– Kort fortalt mener jeg at grensen går der andres menneskeverd krenkes, sier han.

Men hvis menneskeverd og hva er en krenkelse? Som kjent mener FN at palestinernes menneskeverd er mer verdt enn israelernes. Og når Israel krenker er det verre enn andre krenkelser. Dette tematiseres ikke. Dermed blir også Document-red.s uttalelser hengende i lufta som til dels uforståelige.

Red. forsøkte å gjøre Berg oppmerksom på et forhold som er av vesentlig betydning hvis man siterer Gule som bekjemper av ekstremisme. Han har selv tatt til orde for at Documents redaktør må utestenges fra all offentlig debatt.

Dette røper en holdning til ytringsfrihet som Gule burde blitt konfrontert med, eller som burde diskvalifisere til å lære andre om debatt. Mye tyder på at Gule er tilhenger av en debatt der han legger premissene.

Siden Berg ikke tok poenget, eller fikk lov, legges derfor kommunikasjonen med henne ut, i beste wikileaks-tradisjon:

Hei!

Jeg jobber med en artikkel om nettdebatter for Aftenposten. Bakgrunnen for artikkelen er en såkalt motoffensiv etter 22. juli, hvor Human-Etisk forbund har tatt initiativ til å opprette en nettverksgruppe og et kurs i nettdebatt. Temaet for kurset var: Hvordan møte ekstreme ytringer på nettet? Hvordan debattere på konkrete nettarenaer?

Kursleder var Lars Gule, og Shoaib Sultan hadde også et innlegg.

Grunnen til at jeg kontakter deg, er at jeg er interessert i å inkludere en stemme som kanskje har et litt annet syn på saken. Om du har mulighet til å svare på noen spørsmål som jeg kan bruke i artikkelen min, tror jeg den blir betraktelig bedre og mer balansert. (Jeg har for øvrig lest innlegget ditt om ABBs liv på nett og synes det er en interessant betraktning.)

Lars Gule mener at det er mer rasisme i nettdebattene enn mange er klar over. Hans definisjon av rasisme bygger på FNs konvensjon mot rasediskriminering. Om ytringsfriheten sier han at grensen går der andres menneskeverd krenkes. Er du enig i dette sitatet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Gule hevdet også at document.no har publisert rasistiske innlegg, og at han derfor ikke ønsker å debattere på dette nettstedet. Har du en kommentar til denne påstanden?

Hva mener du om initiativet til Human-Etisk forbund om å mobilisere mot ekstreme ytringer på nett? Tror du dette kan bidra til å skape en balanse i nettdebattene? Hvilke andre effekter kan en slik mobilisering ha?

Hva mener du kjennetegner en god nettdebatt?

Det hadde vært kjempefint om du har mulighet til å svare på spørsmålene mine. Om du ønsker å ta det over telefon, ringer jeg gjerne.

Vennlig hilsen,

Ingvild Berg
Tilkallingsvikar Redaksjonen

Document-red. svarer

Det står enhver fritt å holde kurs om nettdebatter, men når det er sagt: ARS har en formyndersk oppdragerholdning til publikum. De setter seg selv over leserne og mener de må oppdras. Vi mener dette er autoritært. Man må feie for egen dør og overlate til leseren å dra sine egne konklusjoner. Man kan ikke gjøre annet enn å levere et best mulig arbeid og så la andre avgjøre. Det ARS gjør er å spille smaksdommer, og oppdrager, som er noe annet enn opplyser.

Erfaringen viser at folk blir provosert av en slik ny form for autoritær holdning. Folk liker ikke å bli behandlet som barn.

Lars Gule mener at det er mer rasisme i nettdebattene enn mange er klar over. Hans definisjon av rasisme bygger på FNs konvensjon mot rasediskriminering. Om ytringsfriheten sier han at grensen går der andres menneskeverd krenkes. Er du enig i dette sitatet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Gules definisjon av rasisme er ideologisk, tendensiøs og et herskeinstrument. Slik FNs anvendelse av rasisme og diskriminering også er det, jfr. de tre Durban-konferansene hvor det florerer med anti-israelske og antisemittiske kampanjer og hvor rasisme og diskriminering brukes som disiplineringsmiddel. Det har gjort at disse ordene vekker motvilje. Det skjer når ord misbrukes. De tømmes for mening. Det er sterkt beklagelig. Skulle de beholdt noen mening måtte man også turt å se på diskriminering og rasisme i andre sammehenger.

Gule hevdet også at document.no har publisert rasistiske innlegg, og at han derfor ikke ønsker å debattere på dette nettstedet. Har du en kommentar til denne påstanden?

Gule forsøkte seg i rollen som storinkvisitor på document.no og skrev hundrevis av innlegg, han ga opp ikke fordi han ble møtt med rasisme, men fordi leserne etter hvert gjennomskuet hans retorikk. Deretter gikk han til verdidebatt.no hvor han forsøker å være top dog og den som er meningstyrann.

Gule har offentlig skrevet at redaktør for document.no aldri bør inviteres til en offentlig debatt. Dermed har han i mine øyne mistet sin legitimitet som samfunnsdebattant, og jeg kan ikke lenger ta hans forsvar for ytringsfrihet seriøst. Gule har avslørt seg som den autoritære person han er: ytringsfrihet er hva han bestemmer.

Hva mener du om initiativet til Human-Etisk forbund om å mobilisere mot ekstreme ytringer på nett? Tror du dette kan bidra til å skape en balanse i nettdebattene? Hvilke andre effekter kan en slik mobilisering ha?

I utgangspunktet er all opplysning bra, men det ARS driver med er oppdragelse, og til en bestemt politisk mening som de som er uenige til ondsinnede som bør stenges ute.

Informasjonsmedarbeider Rune Berglund Steen er blant dem som ivrer for et mennesker med et annet syn skal stenges ute, bla. har han ved flere anledninger kritisert at Aftenpostens Knut Olav Åmås har anmeldt Bruce Bawers andre bok, Surrender. Hvordan skal man kunne oppdra mennesker til å bekjempe ekstremisme hvis man selv er ekstrem? ARS går inn for sensur og meningsmonopol, jfr. deres tarvelige rapport om Human Rights Service.

Det å utdanne folk til å delta i nettdebatter er uhyre komplisert og krevende: det beste er vel learning by doing. Man må våge å sette en standard, dessverre er avisene så politisk ensrettede at de frykter en åpen debatt. Det er det største problemet. I underskogen tyter gørra frem. Så kan man si: se her, hvor riktig det er å holde grumset ute. Men det grumset har man bidratt til selv.

Slik er den onde sirkel på nett.

hans r

med et ps fra red:

PS:

det er jo gule som innførte begrepet drivhus om nettdebatter. Han ønsker visst å være gartneren som skal luke i hagen, slik at bare de riktige vekstene trives. Men var det ikke noe med mangfold?

Berg sendte så over de sitatene som gjengis i papir og på nett i artikkelen.

Det avfødte følgende utveksling:

det er forsåvidt greit, men lovlig lakonisk. jeg mener at gule har diskvalifisert seg selv i å dømme andre når han aktivt vil bestemme hvem som skal få være med i debatten. Gule later som om det er andre det er feil på, men har selv problemer med å godta at folk mener noe annet enn ham, dvs. han vil definere hva som er akseptabelt.

det mener jeg faktisk er uhørt og burde vært trukket frem. det at han er autoritær er derfor ingen påstand fra min side. det er faktum. han vil utestenge mennesker, ikke bare meninger. det ville jeg aldri drømt om.

Ja, jeg måtte dessverre kutte en del for å få plass til det viktigste. Saken publiseres i morgendagens avis og vi kommer til å legge den ut på nett. Bli gjerne med i nettdebatten i kommentarfeltet.
Mvh,
Ingvild

Kurser seg for å takle ekstreme meninger på nett