Tavle

Stein Ringen, som er noe så sjeldent som en internasjonalt anerkjent norsk sosiolog og statsviter – om enn ikke økonom, gitt hans vel optimistiske vurderinger av Tyrkia –, minner i Aftenposten og Washington Post om at demokratiet i Athen kun varte i et kvart årtusen (det nærmet seg trøbbel allerede da Sokrates med rette kalte ungdommen for slabbedasker), samt at det amerikanske har vart omtrent like lenge.

Denne besnærende observasjonen får Ringen til å spørre seg om det ikke bærer utforbakke med de mest solide demokratiene i verden, hvilket i så fall ville skyldes en kombinasjon av konsentrert pengemakt og en forflytning av det politiske arbeidet til ikke-konstitusjonelle aktører – kalt «transgression».

I Athen gikk demokratiet i grus da de rike ble superrike, nektet å følge reglene og undergravde den etablerte styreformen. Nøyaktig der står USA og Storbritannia nå.

For snart hundre år siden, da samboerskapet mellom kapitalisme og demokrati var i en krise ikke ulik dagens, sa den amerikanske høyesterettsdommer Louis Brandeis: «Vi kan ha demokrati, eller vi kan ha rikdom konsentrert på få hender, men vi kan ikke ha begge deler.» Demokratiet overlevde den krisen – av to grunner. Det er ikke økonomisk skjevhet som sådan som ødelegger demokratiet, men en nyere konstellasjon: kombinasjon av skjevhet og systematisk «transgression». Dessuten klarte det amerikanske systemet da både å lære av krisen og å levere nødvendig styre.

Ringens diagnose er ikke ueffen; han peker på velkjente demokratiske problemer som det ikke er grepet ordentlig fatt i, om enn det lyder bitte litt svartmalende.

Men hva med prognosen? Hvorfor politikken ved behov som fort kan oppstå, ikke skulle kunne ta makt tilbake fra pengene igjen (eller fra det nye teknokratiet for den del), gir han vel ikke noe godt svar på. Som trosartikkel er vel ikke den noe dårligere enn antagelsen om at en mye eldre historie gjentar seg.

Behandling tilbyr Ringen ikke. Det burde jo høre med i en demokratipessimistisk tid. Kanskje man bør bytte fastsosiolog.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Demokrati-er-ingen-naturlig-styreform-7521957.html