Tavle

Tall fra PEW Research Center som er basert på en million nettbrukeres vaner, viser at folk som oppsøker store amerikanske nyhetsorganisasjoners nettsider direkte fordi de har dem bokmerket i nettleseren eller selv skriver inn web-adressen, besøker dem hyppigere (tre ganger så ofte), tilbringer mer tid der (tre ganger så mye) og leser flere saker (fem ganger flere) enn dem som henvises dit fra søkemaskiner eller sosiale medier som Facebook. Dataene viser at det i praksis er vanskelig å gjøre de sistnevnte til trofaste lesere, men også sporadiske besøk kan være med og gjøre et nettsted til en del av samtalen.

Unntak vil naturligvis alltid finnes, og situasjonen er ikke nødvendigvis helt den samme i Norge som i USA. Men kanskje kan man øyne to typer lesere her også?

http://www.journalism.org/2014/03/13/social-search-direct/