For noen år siden het det så kjekt at Statoil skulle kjøle ned gass fra Melkøya og sende den med LNG-skip til USA. Nå er gass tre ganger dyrere i Europa og amerikanerne skal begynne å eksportere gass til Europa.

Til å være en energinasjon følger vi dårlig med på hva som skjer på energimarkedet. Vi teller heller milliarder på Statens Pensjon Utland.

Vi har hørt om skiferrevolusjonen i USA. Men den fører mye mer med seg.

Vi hører at EU er ved å legge om forsyningen til fornybar energi. Er denne omleggingen fritatt for økonomiske analyser? Vi ser ut til å glemme at EU opererer i et marked med konkurranse. Det gjør energiforsyningen sårbar.

Hvis gass er tre ganger billigere i USA og strøm er 50 % billigere betyr det noe for fremstillingen av varer. De blir billigere å produsere. Det samme gjelder hvis lønningene i Europa ligger like høyt som energiprisene.

Ser man på slike grunnleggende fakta forstår man at Europa er i trøbbel, og at det vil komme smertefulle omstruktureringer.

Dagens Næringsliv har snakket med den britiske industrientreprenøren Jim Ratcliffe. Han er stor på petrokjemisk industri. Selvsagt snakker han for sin syke mor når han advarer om at Europa kan miste millioner (!) av arbeidsplasser. For de fleste er petrokjemisk industri bare et ord. Men det er snakk om stoffene som inngår i nesten alt som fremstilles: sminke, emballasje, sko, tekstiler, elektronikk etc.  Omsetning i Europa; 670 milliarder euro.

Ratcliffe advarer og sier EU fører en industrifiendtlig politikk som vil føre til at industrien flytter ut eller legges ned. Han angriper nettopp de tiltak som EU er så stolte av:

– EU må slutte å være skeptiske til skifergass, og de må kutte ut smertefulle klimaskatter og avgifter.

Ratcliffe vil også heise atomkraft som alternativ.

Petrokjemisk industri er energiintensiv. Skifergassrevolusjonen i USA gjør energiintensiv industri mer lønnsom.

Ratcliffes selskap, Ineos, hadde ifjor en omsetning på 43 milliarder dollar. De siste tre årene er inntjeningen halvert i Europa, mens den har tredoblet seg i USA.

BASF, verdens største kjemikalieselskap, har for første gang erklært en strategisk nedskjæring av europeiske investeringer på grunn av stagnerende markeder, dyr energi og dyr arbeidskraft.

EU har solgt den drøm om en grønn karbonfri verden. Dette oversettes i hodene på folk til at produktiviteten vil komme av seg selv. Dette er en illusjon, og europeerne kan få en brutal oppvåkning.

 

Ber EU endre kurs

Jorun Sofie Aartun s 23