Nytt

Ran er ikke et ukjent fenomen i Groruddalen. Nå er det så vanlig at selv lokalavisen Akers Avis spanderer knappe tre linjer på et væpnet ran av en butikk. Et ran bør vel karakteriseres som væpnet når raneren truer med pistollignende gjenstand. Nå omtales dette som stygt ran.

20131219_223627

Akers Avis, 18. desember 2013