Kommentar

Norsk offentlighet har kun vært opptatt av hva «norske» Syria-farere kan finne på når de kommer hjem. Man har glemt å spørre hvem de arbeider for og hva de får instruksjon om å gjøre. I Norge.

syria.abu.bark.al-baghdadi

foto: Det finnes nesten ikke bilder av al-Baghdadi. USA har utlovet en belønning på 10 mill. $ til opplysninger som fører til at han blir tatt.

Den gruppen de fleste frivillige slutter seg til, Islamsk stat i Irak og Stor-Syria, ISIS, har 5.000 – 6.000 mann under våpen, og ledes av Abu Bakr al-Baghdadi. Han har vært protesje for Abu Mousab al-Zarqawi i Irak, som var den som fikk startet den sekteriske krigen mellom shiaer og sunnier.

Det var et morderisk spill som selv al-Qaida-ledelsen hadde betenkeligheter med, p.g.a alt det muslimske blodet som ble og blir spilt.

Nå er samme prosess i gang i Syria, og det rimer at det er Zarqawis elev som leder an.

Fast grunn

En viktig forskjell fra Irak er at jihadistene denne gang har lykkes å erobre et geografisk område. De mener det er begynnelsen på kalifatet som skal gjenreises.

Midt oppe i drømmene har de praktisk sans: ISIS har erobret byen Raqqa i nord som har vokst voldsomt p.g.a flyktningstrømmer. Den har nå en befolkning på 1 million, og i den har ISIS full kontroll. Al-Qaida har aldri hatt kontroll over en så stor by.

Det som skjer i Syria overgår Afghanistan. Det mujahedin i Afghanistan brukte tiår på å oppnå, har jihadistene i Syria greid på 2,5 år.

Feilvurdering

Obama-administrasjonen har grovt feilvurdert al-Qaidas styrke. Det er bare halvannet år siden Barack Obama og hans folk sa at al-Qaida lå med brukket rygg.

Nå står nettverket sterkere enn noen gang.

ISIS har også gjenoppstått og er aktive i Irak, der det snart dør like mange shiaer som under de verste årene av krigen. Også sunnier som er deres motstandere blir ryddet av veien, med hele familier.

Dette er dagligdags i Irak:

Gunmen broke into the home of a Sunni anti-al-Qaida fighter in a village north of Baghdad on Monday and killed him and his entire family, a total of six people, Iraqi officials said.

Police officials said the attackers killed the Sunni fighter, his wife, two sons and two daughters with gunshots to the head Monday evening in the Sunni village of Nibaee, about 50 miles (80 kilometers) miles north of the capital.

The Sunni militia, also known as Sahwa, had joined forces with U.S. troops at the height of Iraq’s sectarian conflict to fight al-Qaida. Ever since then, it has been a target for Sunni insurgents who call its members traitors.

Problemet er at også myndighetene benytter likvideringer som politisk våpen. Vold erstatter politikk.

Forgreninger

ISIS kan trekke veksler på al-Qaida i Maghreb, AQiM og al-Qaida på den arabiske halvøy, AQAP. Det er bare noen dager siden AQAP i Jemen angrep forsvarsdepartementet og drepte 57.

I Somalia finnes al-Shabaab som sto bak Westgate-senteret i Nairobi, og en av angriperne kom fra Norge.

Av en eller annen grunn har ikke dette faktum sunket inn i norsk offentlighet. Det er som man ikke vil vite.

Samtidig er man opptatt av to norsk-somaliske jenter som har reist på jihad til Syria, men det er blitt mer enn human touch-story. Faren som leter.

Ressurser

ISIS er ikke noen fillefranser. De er velutstyrte, har penger utenfra, og har skaffet seg kontroll over oljefelt som gjør dem i stand til å holde transport i gang og selge olje.

Dette er noe helt annet enn al-Qaida i Afghanistan.

ISIS har også kontroll over grensestasjoner til Tyrkia.

Aryn Baker har en artikkel om al-Baghdadi og ISIS i siste Time magazine.

syria.jihadister

Al-Baghdadi har arbeidet systematisk med å bygge opp organisasjonen. Hundrevis av jihadister satt i irakiske fengsler. De har han sørget for å befri.

Den mest spektakulære aksjonen var mot det tidligere Abu Ghraib-fengslet. 21. juli slo de til ed 50 mann og befridde 500 fanger. Dette var ikke fotsoldater. Her satt bombeeksperter, teknikere, dataeksperter, eksperter på forfalskninger, kjemikere osv, spesialister som gjør en terrororganisasjon farlig.

Man befrir ikke bare 500 mann sånn uten videre. Gruppen filmet selv flukten: i en kolonne av Toyota pickups beveger de seg mot Syria.

Lignende befrielsesaksjoner har foregått over hele Irak.

De utenlandske krigerne har ikke samme empati med lokalbefolkningen. En gruppe på 250 tsjetsjenere skal være blant de mest brutale.

ISIS har innført sitt terrorstyre; mot alkohol, for tildekking av kvinner, mot musikk, sigaretter.

De har også begynt å likvidere lederne for andre opprørsgrupper. Deres kjempere får valget mellom å slutte seg til ISIS eller bli drept.

Penger har de flust av, trolig fra rike sponsorer i Gulfen. Tyrkia ser gjennom fingrene med jihad-trafikken, og det påstås at Tyrkia aktivt hjelper jihadistene, bl.a. med legehjelp.

Triumferte

At al-Baghdadi leder ISIS er tydelig. På et tidspunkt havnet han i konflikt med ingen ringere enn Ayman al-Zawahiri, som overtok lederskapet for al-Qaida sentralt, etter bin Laden.

ISIS kunngjorde fusjon med den andre jihad-organisasjonen, al-Nusra-fronten. Leder av al-Nusra følte seg overkjørt og appellerte til al-Zawahiri som ga ordre om at fusjonen skulle reverseres. Al-Baghdadi ble beordret tilbake til Irak.

Men al-Baghdadi ga blaffen. I valget mellom lojalitet til Allah eller Zawahiri var ikke valget vanskelig, ifølge ham selv. Dette var i mai. ISIS er nå sterkere enn noen gang.

Hva hvis

ISIS er opptatt med å skaffe seg territorium og makt i Syria. Hva hvis ISIS skulle finne ut at de vil ta kampen til utlandet?  Til Israel eller Europa? Hvorfor skulle de ikke gjøre det? Før eller senere.

Titusener av asylanter gjør det lett å gjemme seg bort. Teknikere og fagkunnskapen ISIS-folkene besitter er én ting. Enda viktigere er rekrutteringen av hundrevis av jihadister fra Europa. Dette er folk som har europeiske pass. Den frie bevegeligheten gjør at overvåkingspolitiet i Europa ikke har 100 % oversikt over hven som kommer og går. Det er også et ikke ubetydelig innslag av konvertitter, som ikke vekker noen oppsikt når de beveger seg rundt.

Hvordan skal Europa møte denne trusselen når den manifesterer seg?

Hvorfor skulle ISIS ikke vende blikket mot Europa når den tid kommer?

Ifølge amerikanske kilder snakker man allerede om å ta kampen til utlandet.

Diskusjonen i Norge har dreid seg om hva jihadistene kan finne på når de kommer hjem. Få har snakket om hva de kan få ordre om å gjøre: vente i utlandet, komme stille og rolig hjem og gli inn i omgivelsene.

Leder av utenrikskomiteen, Hadia Tadjik, har sagt at myndighetene må følge med på de som kommer hjem. PST har ikke en gang ressurser til å følge konvertittene som har reist.

Trusselen er så stor at at man ikke tør å erkjenne den.

Et dårlig utgangspunkt.