Tavle

Anders Solli Sal har et innlegg på verdidebatt.no der han går i rette med Snorre Valen og slår fast at forsiden på Document.no ikke er rasistisk. Artikkelen heter kort og godt: En god karikatur.

For det første er ikke karikaturen rasistisk, den er en ganske nøyaktig karikatur av det den er ment å fremstille, nemlig den arabiske våren. Det er også blitt gjengs å overdrive virkningen slike karikaturer har. Ansett alene er de nokså uskyldige. For det tredje, hva er konsekvensen av et slikt syn? Umuligheten av politisk satire.

Leserne som har kommentert er av samme oppfatning som Sal: Dette er en ufarlig, normal karikatur. Selv de som er uenig med document.no politisk, mener det.

Valen må ha bommet kraftig.