Tavle

I sin kronikk Rasistiske argumenter i krokene i Aftenposten 19. desember besværer og besverger Hogne Øian seg over document.nos visstnok «insinuerende» og attpåtil «dehumaniserende» måte.

Han anfører så et eksempel, som han påstår står lakonisk og ukommentert, slik at leserne må gjette seg til meningen av – mens Øian selvsagt, har funnet ut hvordan det forstås som dehumaniserende insinuering.

Øian skriver:

For å illustrere det siste med ett av flere mulige eksempler: For en tid tilbake ble det referert fra en notis i en italiensk avis om en mann av marokkansk opprinnelse som skal ha drepte sine egne barn. Angivelig ville han straffe sin kone fordi hun skal ha nektet å dekke seg til. Så lenge det refereres lakonisk og ukommentert, får vi ikke vite noe konkret om hva man ville formidle med dette. Document.no er ingen nyhetsavis, og det er langt fra åpenbart at hensikten var avgrenset til et trivielt ønske om å berette om en tragisk hendelse. Vi må heller forstå det slik at det vises til noe leserne bør være innforståtte med, og at man dermed vil fortelle noe om islam og muslimer i sin alminnelighet.

Slike dehumaniserende insinuasjoner er dessverre typisk for document.no, og retter seg ikke bare mot muslimer.

Javel ja, Øian?

Det hadde vel vært greit av deg i stedet for å påstå at dette står ukommentert, og at hensikten er skummelt dulg fra document.nos side, at du ærlig og redelig hadde gjengitt første linje i Christan Skaugs opprinnelige kommentar?

Den lyder som følger, i Skaugs Drepte barna fordi kona ikke ville bære slør 7. november 2012:

Et uvanlig stygt eksempel på såkalt æresvold ryster den lille byen Ubertide i Perugia-provinsen, et par hundre kilometer nord for Roma.

Der har du begrunnelsen, Øian. Et eksempel på æresvold.

Det er altså ikke sant at document.no ikke satte det i en helt spesifikk kontekst, den var soleklar, men Øian valgte bevisst å utelate document.nos kontekst, for å gi substans til sin egen retorikk om document.nos dulge hentydninger. Ei heller gadd Øian informere sine lesere at saken er fra Corriere della Sera, Italias største seriøse dagsavis.

Ved behendig å unnlate å gjengi selve ingressen Skaug ga for kontekst, og derfor fra hans side, presumptivt ønsket kontekst, skaper Øian sitt ønskete argumentasjonsrom.

Slik selektiv, uhederlig fortielsesstrategi fra Øians side er akkurat lik den uhederlige fortielsesstrategi Snorre Valen nylig gjorde knyttet til forsidebildet på Documents jubileumstidsskrift, nemlig at han ved å kutte ut de eksplitte tegningen av vettskremt, fattig lokalbefolkning og feite, grådige amerikanere skaffet seg argumentasjonsrom for at tegningen demoniserte arabere på samme måte som Der Stürmer-tegninger demoniserer jøder.

Høian er altså i samme ærend, og benytter seg av samme uredeligheter.