Kriminolog Nicolay B. Johansen nekter for at det er noen ransbølge i Oslo. Veldig små tall, Oslo er faktisk en så trygg by og ikke så veldig mange tilfeller, er av ordene kriminologen liker å bruke.

– Selv om det måtte være økninger i antall ran i denne perioden, så er dette veldig små tall. Totalt snakker man ikke om så veldig mange tilfeller, så det kan være utslag av tilfeldige svingninger. Man kan ikke statistisk sett si at vi er inne i en ransbølge, hevder Johansen.

– Oslo er faktisk en så trygg by at når det først kommer et lite blaff av ran, så er det mulig med de ressursene vi har å få gjort noe med ransproblemet raskt, sier han.

Kriminologen peker på mulige alternative forklaringer på økningen i antallet anmeldte ran den siste tida:

– Ved at pressen skriver mye om ran, så blir flere oppmerksomme på det, og kan føle at de må anmelde hendelser som de ellers ikke ville ha gjort.

Selv har jeg ingen statistikk å forholde meg til. Kun egne erfaringer gjennom å ha levd 40 år i Oslo, inntil jeg forlot byen for to år siden.

For 15-20 år siden kan jeg ikke erindre at vi som ungdommer allierte oss med venner når vi skulle ut å ferdes i lokalmiljøet. Vi følte oss trygge, og det var ingen krise om vi måtte reise med kollektivtransport alene i kveldstimene. Da Akers Avis Groruddalen budstikke og Aftenposten intervjuet ransofre i høst, så kommer det frem at ungdom går sammen for å beskytte hverandre. De tar forholdsregeler på busser og T-baner ved å se an hvilke folk de setter seg ned ved, de skjuler verdigjenstander som klokker og kjeder. Mobiltelefonen bør ikke vises frem i utide. Det hele høres ut som et reisetips til en kriminelt belastet verdensmetropol for 30 år siden.

I Groruddalen er det ikke uvanlig at ungdommer kjenner andre som har vært ofre for ran, hvis intervjuede ungdommer forteller sannheten.

Jeg undres hva kriminolog Nicolay B. Johansen sier om utviklingen de siste 20 årene. Er mine minner et glansbilde av en verden som aldri var, eller var jeg privilegert som vokste opp i en fredsommelig del av Groruddalen?

Kriminalitet var det også i min ungdom. Tveita-gjengen og Krügerbanden fra Ellingsrud herjet rundt, men de hadde ikke for vane å slå ned uskyldige tilfeldige personer for å «skaffe seg spenn.»

 

http://www.nrk.no/norge/forsker-advarer-mot-moralsk-panikk-1.11368952