Nytt

Haytham Rahmeh var imam ved Stockholms moské på Medborgarplatsen, som er Islamiska förbundet i Sveriges, det vil sige Det Muslimske Broderskabs religiøse fascister, som den svenske nomenklatura har en særlig forkærlighed for. Den er naturligvis kendt for hadprædikanter og antimemitisme. Haytham Rahmeh har holdt fredagsbøn i SVT og er stadig folkeregistreret på en adresse i Solna ved Stockholm.

Mannen heter Haytham Rahmeh och kommer från Syrien. Ekot kan i dag avslöja att han är en av de viktigaste personerna för att förse rebellerna med vapen.

Under flera år var Haytham Rahmeh huvudimam i Stockholms moské på Medborgarplatsen. Han har också varit ordförande i en europeisk organisation för imamer. Men sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka ägnar han sig i stället åt den syriska oppositionen och åt vapensmuggling, enligt Ekots källor som finns både i Sverige och utomlands. Svensk före detta imam smugglar vapen till Syrien, Svensk imam pekas ut som vapensmugglare

Se også DKA: Nye tal fra PET: Danmark er storleverandør af krigere til blodbadet i Syrien.

 

http://snaphanen.dk/2013/10/31/logn-og-hykleri-svenskerne-stemmer-med-fodderne/