Av drøyt 400 anmeldelser av kriminalitet som politiet kobler til oppløpene i Husby og andre deler av Stockholm i mai, har 90 % blitt henlagt.

En mann er dømt til fengsel for å ha brent biler. To andre har fått bøter for brudd på narkotika- og våpenlover, melder SVD og Aftonbladet.

Fra Facebook-siden som ble satt opp av sinte og bekymrede svensker (115.750 liker denne) kommenteres følgende:

Ekot har intervjuat flera personer från Husby, och de flesta där säger sig stå bakom upploppen. De beklagar att bilbränderna och stenkastningen «behövde» äga rum, men anser att ingen bör dömas eftersom upploppen var ett uttryck för missnöje mot hur svensk polis agerar i dessa områden.

Det var litt av en beklagelse! Beboerne mener altså at det var nødvendig med bilbranner og steinkasting. Det lover ikke godt for fremtiden i Sveriges drabantbyer. Hør innslaget på Sveriges Radio.

Dagens Nyheter rapporterte at 32 politibejenter ble skadet i opprøret.