Nytt

Imamen i moskeen i Gävle, Abo Raad, representerer jihad på svensk jord. Han hyllet erobringen av Mosul i juni 2014 og har samlet inn penger til de som begikk selvmordsaksjoner i Irak, kan Gävle Dagblad fortelle. Avsløringen avfødte en bombetrussel mot avisen med krav om at artiklene ble tatt av nett. Granskningen er gjort av Gävle Dagblad og frilanssjournalisten Magnus Sandelin.

Man har lenge visst at IS står i Sverige, men å få det konkretisert ned til én moske og én imam er likevel noe annet.

imam.abo.raad.gävle

 

 

 

Gefle Dagblad har efter en längre granskning flera källor som säger att Gävles imam Abo Raad förespråkar den militanta islamism som just nu pågår i Syrien.

 

I en sluten facebookgrupp för personer som sympatiserar med den våldsbejakande islamismen beskrivs också Gävles imam Abo Raad som deras ledare i Sverige.

En 23-åring, som tidigare försvarat terroristattackerna den 11 september, beskriver i gruppen ett möte som ägde rum efter en föreläsning i Stockholm 2013. Föreläsaren var en salafistisk saudisk rådgivare. Salafism är en extrem tolkning av islam som säger att allt i koranen ska tolkas bokstavligt. Islamiska Staten och Al Qaida ser sig som salafister men det finns även fredliga delar. 23-åringen ansåg att den saudiske rådgivaren förespråkade en felaktig och för liberal tolkning av den salafistiska läran och stämningen ska ha varit irriterad under mötet:

«Ni säger att ni är salafis och vi säger att vi är salafis. Om vi har fel, ge oss bevis.»

Saudiern frågade då 23-åringen om det var många som delade hans extrema åsikter. 23-åringen svarade:

«Vi har många lärda, tex nasir al-fahd och shaykh (Sulaiman) ‘alwan.»

Sulaiman Al-Alwan2

De två lärda som 23-åringen refererar till anses vara bland de mest extrema islamistideologerna i världen. Sulaiman Al-Alwan sitter i fängelse i Saudiarabien för att ha finansierat Al Qaida. Han har även uppmanat muslimer att utföra självmordsattacker mot Israel och amerikaner och haft en av 9/11-piloterna som elev.

Nasir al-Fahd

Nasir al-Fahd har förordat att använda massförstörelsevapen mot väst och beskrivs av den norska terrorexperten Thomas Hegghammer i en intervju av Magnus Sandelin som «den mest radikala islamistideologen man kan finna. Han är för jihadistmiljön vad Breivik är för den högerextrema miljön.».

När den saudiske rådgivaren frågade 23-åringen om de även hade en ideolog i Sverige svarade han Gävles imam Abo Raad. Gefle Dagblad har fått bekräftat att mötet ägt rum.

Når man ser disse mennene skulle man ikke tro at de betød noe. Men det gjør de, og europeiske/vestlige samfunn begår en stor feil ved å late som de er «religiøse» i betydningen «ikke av denne verden». De er i høy grad av denne verden og strever etter politisk og religiøs makt på denne jord. Imamene er et bevis på at ideer fortsatt har stor makt.

Abo Raad knyttes til selvmordsaksjoner begått i Irak med et stort antall drepte. Han samler inn penger til slike aksjoner. I Sverige. Man ønsker kanskje ikke å ødelegge det friterritorium Sverige foreløpig er, men hvis svenske myndigheter skulle forsøke å reise sak mot Raad eller begrense hans virksomhet kan det tenkes at angrepene ble rettet mot Sverige. For menn som Raad er Sverige de vantros land.

2005 dömdes två svenskar för att ha finansierat terroristattacker i norra Irak. I domen nämns även Abo Raad och enligt källor till Gefle Dagblad har han sedan dess varit ett intressant namn för svenska säkerhetspolisen SÄPO.

I tingsrättsdomen togs vittnesuppgifter med som berättade om hur Abo Raad uppmanade moskéns besökare att skänka pengar. Vittnet berättade bland annat:

«Imamen bad för dem som skulle spränga sig i luften som ett angrepp på USA:s armé. Man lade också ut en bönematta för att besökarna i moskén skulle lägga pengar på mattan vilka enligt imamen skulle gå till dem som sprängt sig i luften och till de föräldralösa barnen.»

Trots vittnesmålet som angav att pengar samlades in i Gävles moské till självmordsbombares anhöriga kunde ingen från Gävle åtalas eller dömas.

Pengarna som samlades in av männen som dömdes misstänks bland annat ha finansierat en självmordsattack mot kurder i Arbil i norra Irak 2004. 100 personer dödades och bland annat en Gävlebo skadades i attacken.

På sin Facebook har Abo Raad även länkat till en film på Youtube där jihadförespråkaren Abdullah Azzam berättar om en helig krigare. Abdullah Azzam har kallats «Father of Global Jihad», var en av Al Qaidas grundare och Osama bin Ladens mentor.