Nytt

Tysklands øverste administrative domstol slo onsdag fast at skolene kan forlange at muslimske jenter deltar i svømmetimer hvor det både er gutter og jenter tilstede.

Spørsmålet ble reist i en sak hvor foreldrene til en tretten år gammel pike la muslimske kleskoder til grunn for å holde datteren tilbake fra svømmeundervisningen, en sak som dermed kom til å bli en avveining mellom frihet til religionsutøvelse og statens ansvar for å oppdra barna gjennom skolegang.

Det siste hensynet fikk altså forrang. I sin kjennelse valgte domstolen ikke desto mindre å ta hensyn til den religiøst motiverte bluferdigheten ved eksplisitt å gi jenter rett til å ha på seg det heldekkende badetøyet kalt burkini.

The girl at the center of the case had attended school in Morocco until she turned eight. Later, she earned good grades at school in Germany and was accepted into one of the country’s university-track high schools. After the school rejected her exemption from the swimming class, she simply stopped attending it. This caused her to flunk physical education on her half-year report card. But she managed to get the lowest possible passing grade on her final report card by attending normal gym classes, nearly completely covered from head to toe in a pair of long pants, a shirt with long sleeves and a headscarf.

At symbolske gevanter av det tildekkende slaget får større utbredelse, følger av demografiske tyngdelover. Man kunne vanskelig ha nektet piken å bruke langermede overdeler i gymtimen.

At det så oppnås rettslig backing for bruk av et så fremmedgjørende plagg som burkinien – som om det skulle være nødvendig, gitt den stadig mer utbredte bruken –, er mer betenkelig. Fritak fra undervisningen, som i utgangspunktet ikke virker som noen god løsning, fremstår nesten som et mindre onde enn en slik rettslig seier for et symbol på islamismen.

 

Der Spiegel: Burqini Ruling: Court Says Schools Can Require Co-Ed Swims