Marte Dalelv (24) har gjennomgått et lite helvete. Enorm internasjonal støtte gjorde saken til en belastning for Dubai, som måtte benåde henne. Sans for rettferdighet beseiret sharia.

Men i denne lykkelige stund velger Aftenposten ved journalist Andreas Slettholm å levere et ytterst nedrig angrep på Dalelv. Slettholm siterer Emiratenes statseide avis The National, som kan opplyse at Dalelv seks dager etter den første anmeldelsen valgte å trekke den. – Dermed hadde ikke retten noe annet valg enn å dømme henne, skriver The National, og Aftenposten gjør deres ord til sine: Avisen later som om dette er en korrekt og objektiv beskrivelse: Dalev var selv skyld i at hun havnet i ulykken.

Det er grovt og utspekulert.

Enhver pressemann vil gjenkjenne The Nationals tendensiøse journalistikk, og behov for å hvitvaske og unnskylde egne myndigheter. Det lyser gjennom både lederen og nyhetssaken. Men Aftenposten siterer begge som om de var troverdige kilder. Dermed tar Aftenpostens Dubais parti mot Dalelv.

Saken har kostet Dubai goodwill. For å gjenopprette den må mistanken og skylden kastes på offeret. Dette er en fortsettelse av den urettferdighet som saken begynte med: Dalelv er den skyldige.

Men The National skjuler seg bak en falsk anstendighet. Aftenposten gjør den til sin.

Aftenposten/The National omskriver saken og gir den en helt annen retning:

De siterer videobilder fra hotellet som viser at hun gikk med armen rundt livet på sin sudanesiske kollega og lente hodet mot skulderen hans. Dette er gjengitt med fet skrift, og skal indikere at Dalelv selv inviterte til sex. The National siterer politidokumenter som om de er sannheten. Opinionen har fått et helt annet inntrykk av Dubais rettsvesen. Men dette er tilsynelatende glemt av  Aftenposten later som om de er troverdige. Hvorfor seiler Aftenposten på frakkeskjøtene til påtalemyndigheten som styrer etter sharia. Ingen av de nye opplysningene rokker ved at dommen hun fikk på 16 måneder var basert på sharia.

At arbeidsgiveren har behov for å hvitvaske seg er en ting, men hvorfor skulle Aftenposten ønske å dra Dalelv ned i søla?

Aftenpostens vinkling er en helt annen enn den sammenheng Dalelv  har gitt og leser man nøye vil man se at hennes story er konsistent og forenlig med de nye opplysningene:

Dalelv bekrefter at hun trakk anmeldelsen fordi hun fikk råd om det fra sin arbeidsgiver Al Manar. Da hadde hun sittet fire dager i varetekt, og det hadde gått opp for henne hvilket uføre hun var havnet i: et voldtektsoffer har i Dubai selv begått en forbrytelse. Det er forståelig at hun ville gripe enhver mulighet til å komme seg ut av situasjonen. Politiet la så ordene i munnen hennes: – Så dere hadde samtykkende sex? Noe hun ble tvunget til å svare ja på.

The National bruker ordet «effectively» at Dalelv «i realiteten» innrømmet frivillig sex. Aftenposten siterer fra påtalemyndighetens opplysninger. Når ble politiet i Dubai troverdig?

Men det avgjørende er at da Dalelv kom i retten holdt hun fast ved den opprinnelige anmeldelsen: hun var blitt voldtatt.

Dette moment tillegges ikke vekt i Aftenpostens/Slettholms artikkel: Den slår opp The Nationals sitering fra rettsdokumentene som om begge skulle være objektive/troverdige kilder: Men hverken avisen, politiet eller domstolen yter i utgangspunktet noe som minner om rettferdighet. Ved å late som om de er troverdige, er Aftenposten med på å fortsette overgrepet mot Dalelv – i Norge.

Dalelvs situasjon er dermed som i Dubai: hun sitter alene igjen. Arbeidsgiveren som sparket henne benekter at de ga henne noe råd. Det kom fra politiet, sier de og Al Manar var bare oversetter. Ingen tar ansvar i Dubai. Uansett hvem som kom med forslaget gjorde de det uten å fortelle Dalelv at hun ville bli dømt likevel.

Det er her falskheten til The National og Aftenposten slår inn for fullt: begge later som om Dalelvs tilbaketrekking av anmeldelsen var en innrømmelse av skyld, at hun hadde hatt frivillig sex. De siterer politiet på at Dalev innrømmet at den første anmeldelsen skyldtes at hun hadde drukket. Dette er en smart måte å kompromittere Dalev på, ved å skjule seg bak «fakta» som hun selv har levert! Et utstudert og kynisk spill.

Sympatien for Dalelv var massiv. Hvorfor? Fordi hun gjorde et svært troverdig inntrykk. Det video-intervjuet hun ga VG var svært overbevisende. Folk trodde på henne.

For å gjenreise sin ære må Dubai dra henne ned i søla. De får hjelp av Aftenposten. Det er helt utrolig.

For enten tror man The National og Dubai, eller man tror Dalelv. Aftenposten siterer fra rettsdokumentene som om sannheten om Dalelv er mer sammensatt enn man først kunne få inntrykk av. En klassisk PR-strategi: å så tvil om saken er  så moralsk krystallklar.

Men hvorfor skulle Dalelv ha noe annet motiv for å trekke anmeldelsen enn å komme seg ut av en situasjon hun forsto gjorde henne sjanseløs?

Hennes forklaring virker like tilforlatelig nå som da saken ble kjent. De som ga henne rådet visste at hun likevel kom til å bli dømt. Men de kunne vaske sine hender. Leser man The Nationals artikkel til slutt, kommer det frem:

If, indeed, Ms Dalelv did believe changing her story would end the matter, it was a catastrophic miscalculation, leaving her defenceless for the eventual court hearing last week in which she was given a year for consensual sex, a month for filing a false report and three months for illegally consuming alcohol – all crimes to which she had effectively admitted.

«Nyheten» om tilbaketrekking skal overskygge at en norsk kvinne ble dømt til ett års fengsel for sex utenfor ekteskapet, en måned for falsk anmeldelse, og tre måneder for ulovlig alkoholinntak. «Alt forbrytelser som hun i realiteten har innrømmet», skriver The National.

Det er en hvitvasking og rettferdiggjøring av sharia-lovene det er snakk om. Dalelv skal innrømme at hun har brutt lovene og de skal liksom ha samme status som universelle, sekulære lover: et norsk samboerpar som har sex mens de er i Dubai og nyter alkohol – som det flyter av – kan dermed dømmes til 15 måneders fengsel. Hvis myndighetene ønsker det. The National og Aftenposten kan beklage og ryste på hodet og si: Sorry, dette skulle dere visst.

Saken har dermed endt opp med en rettferdiggjøring av sharia som en legitim rettskilde. Sharias grep når helt til Norge.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/–Marte-Dalelv-ble-domt-fordi-hun-trakk-voldtektsanmeldelsen-7261851.html#.Ue7j2mRJUnW

http://www.thenational.ae/news/uae-news/courts/facts-behind-the-headlines-of-the-marte-deborah-dalelv-dubai-sex-case#full

http://www.thenational.ae/thenationalconversation/editorial/dubai-sex-case-offers-lessons-both-in-the-uae-and-abroad