Ulempene ved Norges håndtering av tiggeruvesenet – toaletter/dusjer, manglende tiggerforbud etc. – er tallrike. Den representerer en utgift for det offentlige, den er den beste garantien for at tiggerne vil fortsette å komme, og pardansen med de veldedige organisasjonene som mer enn gjerne er med på notene, risikerer å gjøre tilstanden permanent.

Nå viser det seg at håndteringen er et problem også for Romania. Vedvarende utenlandstigging gjør det vanskeligere for veldedige organisasjoner i Romania å få romfolk på rett spor i hjemlandet, hvor de før eller senere vender tilbake.

– Mitt råd til norske politikere er å forby tigging. Tigging i utlandet er det største hinderet for å integrere romfolk i det rumenske samfunnet, sier Irina Anghel i organisasjonen ADRU Romania.

Denne organisasjonen arbeider på gateplan for å hjelpe romfolk til å bli en del av samfunnet.

Irina Anghel får støtte av Ivan Pledis, som er seniorrådgiver i den statlige organisasjonen Nasjonal enhet for romfolk i Romania. Hun tilhører selv romfolket, og organisasjonens hovedformål er å integrere romfolk i storsamfunnet, å gi dem utdanning slik at de kan få seg jobb.

Hun forteller at de tilbyr arbeidstrening og andre tiltak som skal hjelpe romfolk med å få jobb.

– Men så lenge de kan livære seg på tigging i utlandet, så greier vi ikke å få dem med på programmene våre, sier hun til NRK.

 

NRK: Organisasjon for romfolk ber Norge forby tigging