Nytt

Romanias strev med å integrere sigøynerne i samfunnet hemmes av at det er tillatt å tigge i Sverige. Det er på tide å forby tigging, mener Romanias ambassadør til Sverige Raduta Matache.

At det er tillatt å tigge i Sverige ”underlättar inte Rumäniens ansträngningar att åstadkomma social integration och ökad anställningsbarhet”, skriver hun i et innlegg i Dagens Nyheter:

Hjelp finnes. Romania har en omfattende plan for å støtte og integrere romfolk i samfunnet. At noen av dem lokkes til å tjene penger på å tigge i Sverige uten å arbeide vanskeliggjør arbeidet. Nå må Sverige og Romania samarbeide i spørsmålet om gate-tiggingen.

Romania prøver, med egne midler og med EU-støtte, å integrere romfolk der de bor og har sine familiebånd. Det er gjennom utdanning og familiens støtte de har sjanse til å få et arbeid. Romania har organisasjoner og spesielle program for å hjelpe dem som vil ha arbeid. Arbeidsløsheten på 5,6 prosent er halvparten av snittet i EU,.

Matache viser til at det finns et omfattende program i Romania for såkalt ”positiv særbehandling” av rom-befolkningen. Lista over program og tiltak er lang, og omfatter tiltak innen både kultur, utdanning, arbeidstrening og familiestøtte. Det er viktig at tiggingen ikke oppmuntres i Sverige, skriver Matache.

Om Sverige väljer att göra det lättare att förbjuda gatutiggeri eller inte är naturligtvis bara en fråga för Sverige. Andra länder som liksom Sverige är medlemmar i EU och starka anhängare av fri rörlighet har dragit slutsatsen att gatutiggeri måste förbjudas.

Det är uppenbart för alla att tiggeri, vare sig det äger rum i Sverige eller i något annat land, aldrig har varit och aldrig kommer att vara lösningen på problemet. Att inte uppmuntra tiggeri, som i sig är förödmjukande och förnedrande, skulle göra att integrationsansträngningarna kan få större effekt.

Vår grundinställning är att de rumänska romerna först och främst måste integreras in i det rumänska samhället och inte tigga på gatorna någon annanstans. De är rumänska medborgare och, oberoende av sin etnicitet, lika viktiga för Rumänien som övriga medborgare. De borde inte luras med löften om lättförtjänta pengar utan arbete i andra länder.

De romer som är medborgare i ett EU-land och därmed är europeiska medborgare, har rätt till allt vad detta innebär, även att slå sig ner i ett annat EU-land förutsatt att de har ett arbete och inte ligger samhället till last.

Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras