Kort

Politiet har i tiden etter 22/7 mottatt 1.000 tips om mennesker som kan være på ville veier politisk, og politiet har hatt samtaler med 200 av dem.

Det opplyste politioverbetjent Hans Petter Tomter på et seminar VG var til stede på.

Tomter ønsker imidlertid ikke å opplyse om noen av samtalene har ført til at det har blitt opprettet straffesak eller annen reaksjon mot vedkommende.

– Den ene som er villig til å gå langt i å utøve vold – det er han eller hun vi skal finne. Forhåpentligvis gjør vi i PST også noe rett, sier Tomter.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10117111