Kort

Gunnar Kagge gjenforteller Tyrkias historie på et minutt. Han burde brukt mer tid.

Det groveste er at Kagge «glemmer» folkemordet på armernerne. Kunne man gjenfortalt tysk historie uten Holocaust? Rundt 1,2 millioner armenere ble drept og det er dobbelt betydningsfullt fordi det offisielle Tyrkia fortsatt nekter å anerkjenne forbrytelsen: ikke bare det, man rettsforfølger folk som står ved fakta.

Slik føyer Kagge og Atenposten seg inn i den revisjonistiske historiefortelling. Fremstillingen av Bysants er likedan preget av latterliggjøring av keiseren og uskyldiggjøring av ottomannerne.

Ingenting om at den muslimske ekspansjonen brøt forbindelsen mellom det østromerske og det vestromerske riket. Ingenting om at korstogene var et svar på ekspansjonen. Ingenting om at Bysants sto mot islamsk imperialisme i flere hundre år. Derimot kjente historier om at korsfarerne herjet Bysants, og var voldelige og umulige. Og de kranglevorne keiserne i Rom og Konstantinopel. Men den siste i vest forsvant da allerde på 400-tallet! Ingenting om Bysants tusenårige historie. Eller at byen ble forrådt. Ingenting om hva som skjedde med innbyggerne.

Men skolekringkasting-leksikalia om det ottomanske riket, og kalifen som forenet åndelig, juridisk, militær og politisk autoritet. Hvorfor ikke kalle det sharia?

Mer skolekringkasting-påtatt-naivitet:

Til generalenes ergrelse har moderate islamister med statsminister Recep Erdogan i spissen styrt landet de ti siste årene.

Disse dumme generalene! At mange av dem har sett det hele fra innsiden av en fengselcelle, går Kagge glatt forbi. Kanskje de har fortjent en slik skjebne siden de ikke forstår fremskrittet?

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Tyrkias-historie-pa-ett-minutt-7220092.html#.Ua76WJV5-B8