Sakset/Fra hofta

En mannlig religiøs praktikant har fått 30.000 kroner i skadeserstatning etter at hans kvinnelige sjef krevde at han måtte ta kollegaer i hånden. Praktikanten møtte opp på arbeidsplassen, men nektet med henvisning til sin religion å håndhilse på den kvinnelige sjefen. Skulle han håndhilse på kvinner, måtte han i så fall vaske hendene etterpå.

Sjefen mente på sin side at arbeidet krevde at han tok sine kollegaer i hånden, men at det var helt i sin orden at han vasket seg etter håndhilsing med det motsatte kjønn. Det kunne ikke praktikanten akseptere, og kontaktet likestillingsombudet.

Forvaltningen i Trollhättan kommune kom imidlertid ombudet i forkjøpet og ga praktikanten 30.000 kroner i erstatning for diskriminering, mens den kvinnelige sjefen fikk skriftlig advarsel for å ha «forbrutt seg mot Trollhättan bys likestillings- og mangfoldsplan»:

Förvaltningschef Said Niklund tvekade aldrig inför åtgärderna.

– Den sökande förklarade att hans religion förbjöd honom att ta främmande kvinnor i hand. Utifrån rättsläget har en person som missgynnats genom sin religion rätt till skadestånd. Vi gjorde fel och tog vårt ansvar och personen fick ekonomisk ersättning.

Villkorad praktik
Said Niklund hänvisar till Trollhättans stads Jämställdhets- och mångfaldsplan, som togs i bruk i början av året.

– Indirekt diskriminering kan uppfattas som neutralt men missgynnar grupper i praktiken om man villkorar, säger han och framhåller att praktikanten missgynnades på grund av sin religion.

– Han skulle få praktikplatsen under förutsättning att han tar kvinnor i hand. Därmed villkorades praktikplaceringen.

Kunde inte situationen lösas på ett annat sätt än varning till arbetsledaren och ett stort skadestånd?

– Vi förde en dialog med praktikanten för att reparera skadan, till exempel med en annan praktikplats. Men skadan var redan skedd.

Det skadelige brudd på Trollhättan bys likestillings- og mangfoldsplan fant for øvrig sted på integrasjonsavdelingen ved Folkets Universitet i samme kommune.

Etter at Ttela publiserte saken, har Trollhättan mottatt et 90-talls e-poster og brev som samtlige uttrykker bestyrtelse og sinne over kommunens handlemåte.

– Å belønne kjønnsdiskriminering på den måten dere har gjort i tilfellet med praktikanten på integrasjonsavdelingen er så ubeskrivelig smakløs at man får hakeslepp. Å attpåtil gi en advarsel til den diskriminerte kvinnen er så absurd at føles som om man har havnet i en sketsj signert Henrik Dorsin, skriver en av dem som klager.

Kommunen har forståelse for reaksjonene, men opplyser at advarselen til den kvinnelige sjefen skyldes at hun overskred sine fullmakter:

– Hon hade inte rätt att vare sig tillsätta eller neka praktikanter utan att rådgöra med sin chef, säger Peter Asp.

Asp sier at han også har forståelse for at den kvinnelige sjefen føler seg krenket, men at det ikke hjelper:

– Många är besvikna och upprörda, men på fel grunder. Vi är tvungna att följa lagen. Jag har förståelse för att hon känner sig kränkt, besviken och förbannad, men det är inte Trollhättans Stad som stiftar lagarna. Enligt tidigare rättsfall hjälper det inte om hon känner sig kränkt och våra utsikter att vinna en rättegång var ytterst små.

Han menar att det är lagstiftningen som styr hur kommunen ska agera i ett sånt här fall, och att det finns tidigare, prejudicerande domar, som visar hur lagen ska tolkas.

– Vi har sympati för hur hon känner, men det hjälper inte i en rättegång.

Men føler man krenket når man er en religiøs mann med et diskriminerende kvinnesyn, da hjelper det. 30.000 ganger mer.

Ttela: Vägrade ta kvinnlig chef i hand