Torbjørn Jagland siteres i både radio og aviser i dag 25.04. på at han mener frykt styrer norsk politikk i romspørsmålet. Han sier Stoltenberg ikke tør gjøre noe med romproblemet. Det viser seg ved nærmere lesing at Jagland ikke mener vi skal gjøre noe MED problemet, vi skal gjøre noe FOR problemet. Da må vel konsekvensen bli at problemet blir enda større, eller hva? Jagland er sitert både i Aftenposten og VG.
- Frykt styrer norsk politikk i romspørsmålet – frykt for at Norge skal oversvømmes av rom hvis vi gjør noe for dem. Derfor kvier man seg for å sette i gang tiltak.

Å gjøre noe for dem? Jeg tror de som er kunder og butikkinnehavere på Ladetorget i Trondheim synes de har gjort nok. De har blitt engstelige nok, de har mistet nok kunder, de har tatt nok konfrontasjoner, de har ryddet nok, de har vasket nok, de har tapt nok kunder, de har tapt nok penger og sikkert irritert seg nok.
Bydelsavisa Strinda, en liten gratisavis for bydelene øst i Trondheim, hadde nå i nummer 8, april 2013 et hovedoppslag om tiggere på Ladetorget, et lite kjøpesenter på Lade i Trondheim. Hovedoppslaget lød: Kunder og butikkansatte reagerer: Utenlandske tiggere «invaderer» Ladetorget.

I artikkelen går det frem at hver morgen har hele familier kommet og brukt senterets toaletter til både vaskerom og bad. Toalettene har vært okkupert i over en time, slik at ingen av senterets kunder har kunnet benytte disse. Styreleder Anne Strøm Nakstad i TPC Eiendom som eier Ladetorget forteller at tiggerne kommer kjørende om morgenen, de inntar fellesarealene, spiser sin frokost, lader sine telefoner og okkuperer toalettene. Butikkinnehavere forteller om betydelig svinn i sine butikker etter at tiggerne kom, og varer som tidligere sto framme, er nå blitt fjernet.

Mange kunder har klaget på den aggressive tiggingen, og butikkinnehavere som ikke vil stå fram med navn sier de er blitt kalt rasister av tiggerne når de har bedt dem om å fjerne seg. Tiggerne skal også ha vært klare på at de ikke rikker seg før politiet kommer. En av innehaverne betegner situasjonen som håpløs. A. S. Nakstad er klar på at Ladetorget vil fortsette å vise bort tiggere. Dette er privat grunn sier hun, og vi er i vår fulle rett til å be tiggere som plager kunder og butikkinnehavere om å fjerne seg.

Er dette landet blitt slik at næringsdrivende må bruke sin arbeidstid på å løse problemer skapt av en totalt feilslått politikk? Skal butikkinnehavere måtte forsøke å skape ro og orden for sine kunder? Skal butikkeiere som betaler sin leie, sin skatt, sin arbeidsgiveravgift, sin moms, sine avgifter og øvrige skatter virkelig være nødt for å bruke tid på å vise bort mennesker som skremmer kundene, altså livsgrunnlaget deres?
Jagland har rett når han sier at:

– Det er ikke slik at problemet kommer til å forsvinne. Det må gjøres konkrete tiltak.

Her er noen konkrete tiltak til slottsherren i Strasbourg, en by han forøvrig synes er flink til å yte romfolket hjelp. I Strasbourg har kommunen laget egne leire for romfolket på kommunens grunn. Leiren med dens fasiliteter er altså betalt av skattebetalernes penger. Alle skal med er Aps slagord. Og nå har Jagland selv en unik mulighet til å være med å gjøre noe for disse menneskene han har slik rørende omsorg for. Fordi Jagland er nullskatteyter kan han ikke hjelpe romfolket gjennom skatteseddelen. Jagland betaler ikke skatt, verken til Norge eller Frankrike, av sin inntekt på over to millioner kroner. Han bor herskapelig og disponerer over 1000 kvadratmeter i en bolig noen betegner som et slott. Her bor han så vidt jeg vet kun sammen med sin kone. Dersom disse opplysningene stemmer, har Torbjørn Jagland en fantastisk sjanse til å vise at AP-slagordet Alle skal med betyr noe også for han. Ut fra bildet av den storslåtte boligen, ser det ut til at eiendommen er omkranset av en fin gressplen. Romfolket har ved flere anledninger vist at de trekkes mot parker og grøntarealer. Det ser ut til at Jagland på alle måter har akkurat hva romfolket trakter etter: penger, parker og plass. Så hiv deg rundt, Jagland og gjør noe for kameraten din! Imens kan vi andre fundere litt over hva ditt neste utspill vil være. Hva med – Uten romfolket stopper Norge?