Nytt

Det er et stort paradoks ved gjeldskrisen i eurosonen: I flere av statene som har bedt om – eller risikerer å måtte be om – finansielle redningspakker, finnes det stor privat velstand. Dette mer enn antyder at borgerne i de angjeldende landene har snytt sine stater for skatteinntekter, blant annet fordi den svarte økonomien er større enn i bedre administrerte nasjoner, og at de derfor også burde ta en del av regningen for en redningspakke.

Dette temaet har så langt ikke vært særlig fremme i debatten, men kanskje det er i ferd med å endre seg. Nå har nemlig den tyske sentralbanken gått ut med tall som vanskelig kan unngå å avstedkomme større oppmerksomhet omkring denne ubalansen.

Frankfurter Allgemeine skriver at spanske og italienske husholdninger i gjennomsnitt er langt mer formuende enn tyske, dette basert på Bundesbanks undersøkelser. Om man legger sammen fast eiendom, kjøretøyer, verdipapirer og kontanter, er den gjennomsnittlige tyske husholdningens formue på 51.400 euro, mens det tilsvarende tallet for Italia er 164.000 euro.

Mye av forskjellen kan riktignok forklares ved at det er mye vanligere at privatpersoner eier sine egne hjem i Italia, mens man i Tyskland oftere leier av det offentlige. En viss rolle spiller det også at det tidligere Øst-Tyskland fortsatt ligger langt etter, likeledes forskjellige nasjonale systemer for sosialforsikring.

Men det er likevel ikke til å komme bort fra at Italia jevnt over har høy privat velstand, selv om kjøpekraften er tjue prosent lavere enn tyskernes. Når Bundesbank gnir det inn akkurat nå, kan det vanskelig oppfattes som noe annet enn et forvarsel om tysk tilbakeholdenhet med å bidra dersom den italienske staten vil få behov for en redningspakke. Samme argument kan også bli brukt mot Spania dersom de vil trenge enda en redningspakke i tillegg til den forholdsvis beskjedne de allerede har fått, for også den spanske private velstanden er solid.

Heri ligger naturligvis også noe av forklaringen på at det ikke er flere yngre søreuropeere som emigrerer nordover: Deres forfedre har i lang tid lagt midler til side med tanke på a rainy day. I tillegg er det flere svarte penger i omløp. Advarsler om en nært forestående sosial katastrofe kan derfor være overdrevne, en tanke som også slår en hvis man forsøker å finne et ledig bord i en søritaliensk pizzeria en lørdagskveld.

Det formidable politiske problemet for Italia og Spania risikerer med andre ord å bli hvordan man skal få borgerne til å komme sin egen stat til finansiell unnsetning.

 

Spanier ein Drittel reicher als Deutsche