Paul Celan (Paul Antschel/Ancel) 1920-1970, kom fra en tysktalende jødisk familie i Romania. Begge hans foreldre ble offer for Utryddelsen, han var selv internert, men klarte å komme seg unna til sovjetisk-kontrollert område i 1944. Senere levde han i Wien og Paris. Den 1. mai 1970 ble han funnet død i Seinen, og man regner med at det var selvmord.

Celans dikt «Dødsfuge» ble i sin tid oversatt av Georg Johannesen med støtte i Bengt Höglunds svenske tolkning, og publisert i Veien Frem/Fossegrimen nr. 3 1962.

 

Dødsfuge

Svart melk av morgen vi drikker til kvelds
vi drikker til middag og frokost vi drikker hver natt
vi drikker og drikker
vi graver en grav i luften der ligger man ikke trangt.
En mann bor i huset han leker med orm han skriver
han skriver i skumring til Tyskland ditt gullhår Margarethe
han skriver han går fra sitt hus det blinker av stjerner
han plystrer på hundene sine
han plystrer på jødene sine grav nå en grav i jorden
han skriker spill opp til dans.

Svart melk av morgen vi drikker din natt
vi drikker deg frokost og middag vi drikker til kvelds
vi drikker og drikker
En mann bor i huset han leker med orm han skriver
han skriver i skumring til Tyskland ditt gullhår Margarethe
ditt askehår Sulamith vi graver en grav i luften der ligger man ikke trangt

Han skriker stikk dypt ned i jorden du der og de andre spill og syng
han løfter og svinger sin sabel øynene hans er blå
stikk spadene dypt dere der og du andre spill fortsett og dans

Svart melk av morgen vi drikker din natt
vi drikker deg middag og frokost vi drikker til kvelds
vi drikker og drikker
en mann bor i huset ditt gullhår Margarethe
ditt askehår Sulamith han leker med orm.

Han skriker spill døden pent døden er et geni fra Tyskland
han skriker stem felene lavt og gå da som røk opp i luft
og ha da en grav i en sky der ligger man ikke trangt

Svart melk av morgen vi drikker din natt
vi drikker din middag døden er et geni fra Tyskland
vi drikker din kveld til frokost vi drikker og drikker
døden er et geni fra Tyskland øynene hans er blå
han treffer med kule av bly han sikter nøyaktig på deg
han hisser hundene på oss han gir oss en grav i luften
han leker med orm og drømmer døden er et geni fra Tyskland

ditt gullhår Margarethe
ditt askehår Sulamith

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂