Frps Per Sandberg har sett seg lei på politiske anklager fra statsstøttede organisasjoner og varsler full gjennomgang av frivillige såkalte NGO`er dersom partiet kommer i regjering.

I kulturminister Hadia Tajiks (Ap) optikk er en slik gjennomgang intet mindre enn et angrep – alvorlig sådan – på ytringsfriheten:

– Jeg opplever det Sandberg sier som et alvorlig angrep på ytringsfriheten og frivilligheten. Frivillighetens funksjon skal – som det ligger i begrepet – være fri. Den skal utfordre, sier kulturminister Hadia Tajik (Ap) til Dagsavisen.

– Når Sandberg sier at han vil gi penger til organisasjoner som er nyttige og nøytrale, ber han om mer konsensus, færre utfordringer og mindre nytenkning, sier Hadia Tajik.

Vel å merke ikke så fri at du utfordrer Tajiks regjeringskollegaer, da. Som f.eks. tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, hvis oppfatning av ikke-konsensus, utfordringer og nytenkning resulterte i halvert støtte til Human Rights Service (HRS) og økt støtte til Antirasistisk senter og et dusin andre organisasjoner med nær identiske synspunkter. Påfallende nok er det Sandbergs trussel om å frata Antirasistisk senter statsstøtten som har sendt sjokkbølger gjennom NGO-miljøet og kulturdepartementet. Man skulle jo ellers tro at Antirasistisk senter ikke hadde noen motforestillinger mot slike virkemidler, ettersom de har bedrevet utstrakt og statsstøttet lobbyvirksomhet – og i sin nød henvendt seg til FN – for nettopp å frata meningsmotstanderen HRS sin. Men det de ikke greide selv, det greide altså deres tidligere medlem Lysbakken da han endelig ble statsråd, uten at det avstedkom så mye som et pip om ytringsfrihet, nytenkning og utfordringer fra kulturdepartementet eller regjeringen for øvrig.

Men tilbake til kulturministerens forståelse av ytringsfrihet som en slags statlig betalingsordning; den innebærer at dersom du ikke får statsstøtte for å ytre ditt syn om f.eks. Arbeiderpartiet, innvandringspolitikk, islam, NRK og alle andre ting du frivillig måtte mene noe om; ja, da er du ikke en fri frivillig og ytringsfriheten din er under alvorlig angrep.

Det er en veldig god nyhet for alle oss som hittil har ytret oss med liv og lyst – gratis!

Vi imøteser kulturdepartementets snarlige ytringsfrihetsstøtte på kontonummer 1234.56.78910.

Takk.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂